Den nuværende og forhenværende formand for Kalundborg Lokalarkiv

Stor glæde og taknemmelighed i Kalundborg Lokalarkiv

Kalundborg Lokalarkivs bestyrelse var den 24/4-2019 inviteret til kaffe hos Sparekassen Sjælland-Fyn. I mødet deltog endvidere redaktør Jørn Nymand fra Kalundborg Nyt.
Filialdirektør Klaus Koksby Hansen bød velkommen og oplyste, at han af en anonym giver var blevet anmodet om at overbringe arkivet en pengegave. Herefter læste han følgende brev fra giveren:


Kære Kalundborg Lokalarkiv

Jeg har med interesse fulgt jer i et stykke tid og glæder mig over jeres arbejde og indsats for det  lokalhistoriske i Kalundborg og omegn. Det er en fornøjelse at se, at I med frivillig arbejdskraft kan løfte så mange opgaver. Jeres bøger om Kalundborg synes jeg specielt meget godt om.
Derfor har jeg besluttet at give jer en gave i form af en sum penge. Jeg håber I vil modtage gaven og anvende den til at fortælle endnu flere historier om Kalundborgs fantastiske historie.
Der er ingen begrænsninger på hvilke ting, I må anvende pengene til, det bestemmer I helt selv.
Jeg ønsker at være anonym, fordi I ikke skal stå i gæld til nogen. Den person, der overrækker jer gaven, er naturligvis bekendt med  min identitet, men lad venligst være med at efterspørge den.

Endnu engang en stor tak for jeres indsats

Med venlig hilsen
Den glade giver.

 

Derefter blev gaven vist i form af en stor check lydende på beløbet 50.000 kr.

  

Alle deltagende medlemmer af arkivets bestyrelse var et kort øjeblik i en mindre choktilstand, som ændrede sig til en stor glæde og dyb taknemlighed over den fine gave, men også over, at den tillige var en anerkendelse af den indsats arkivets frivillige medarbejdere udfører, for at bevare og formidle Kalundborgs historie.

Det er meget vanskeligt for arkivet med ord at beskrive, hvor glade og taknemlige alle på arkivet er for at blive betænkt en så stor og smuk en gave.

Det er arkivets hensigt, at midlerne skal benyttes til at forbedre formidlingen af Kalundborgs lokalhistorie.

 

 

 

Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus)

Tilbud fra Arkivbutikken

Det er lykkedes arkivet at erhverve nogle eksemplarer af bogen Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) til en favorabel pris. Arkivet kan derfor tilbyde arkivets medlemmer bogen til halv pris 150 kr. Bogen er på 243 sider og indeholder en masse billeder fra perioden.

 I bogen beskriver forfatteren detaljeret sejladsen mellem Kalundborg og Samsø i perioden 1. september 1914 til 4. januar 2015. Dengang sejlede færgen mellem Kalundborg og Kolby Kås og indtil 1979 videre til Århus. Også sejladsen mellem Ballen og Kalundborg fra 1968 til 1970 er beskrevet i bogen. Sejladsen mellem Kalundborg og Kolby Kås foregik i starten med aflagte hjulfærger fra Storebælt, men sluttede med en skræddersyet færge til overfarten. Under 2. verdenskrig gav sejladsen specielle udfordringer for overfarten, idet sejladsen blev opretholdt med træbåde. Sejladsen i 1944-45 er beskrevet ud fra dagbogsnotater fra den daværende skibsfører.

 Har du ikke allerede erhvervet arkivernes årbøger Arkivernes Hjul for 2016 og 2017, kan de nu købes i arkivet til en pris af 75 kr. pr. stk.     se yderligere i Arkivbutikken.

 

 

 

 

Arkivernes Hjul 2018

 

Den 10. november udkom ”Arkivernes Hjul” for tredje gang.

Det første år havde vi sparet H’et væk, men nu er det med og sender dermed et signal om, at det ikke blot er en årbog, der kommer tæt på julen, men en årbog, der har fundet sine ben med historier, der kan læses både i den søde juletid men også resten af året. Bogen udgives i et samarbejde mellem de 8 lokalarkiver i Kalundborg kommune. Den indeholder historier fra fortid og nutid, historierne er fra de enkelte arkivernes lokalområder og fra arkivernes gemmer.
Igen i år gives der stof til eftertanke i et rim, krydrert  med en broget buket af fortællinger, der bryder grænser og giver forståelse, sammenhæng, respekt og fælleskab.
Pris for ”Arkivernes Hjul” –  2018: 100,- kr.

 

 

 

Billeder fra Kalundborg bind 6


Den 6. bog i serien “Billeder fra Kalundborg kan nu købes på arkivet
også denne bog bringer gamle og nye billeder, og historier fra Kalundborg.
Af de ting der omtales i den nye udgave af “Billeder fra Kalundborg – 6” kan bl.a. nævnes følgende:
Dengang der var færger, Rejepytten, Siloen på Vesthavnen, Kordilgade,
Kalundborg Folkeblads første Rotationspresse, Tegning af Vesthavnen, Byplanforslag fra 1942,
Havnemiljø, Torvehandel, Bageren på Øen og mange andre indslag, med tekster og billeder fra Kalundborg.

 

 

Se også vores  andre spændende bøger og tilbud i “Arkivbutikken” som du kan købe gennem Kalundborg Lokalarkiv

Vi sender gerne bøgerne med et tillæg for porto i flg. Post Nord.
De kan bestilles på arkivets mail: lokalhistoriskarkiv@ka-net.dk eller på tlf. 5951 4070.
Betaling kan ske kontant, med mobilepay: 47403 eller overføres til vores konto i Sparekassen Sjælland: 0516-330931

Deadline for indlevering af artikler m.m. til ARKIV nyt 2019:

ARKIV nyt udkommer i februar: Deadline for indlevering af artikler m.m. 7. januar
ARKIV nyt udkommer i maj: Deadline for indlevering af artikler m.m. 8. april
ARKIV nyt udkommer i august: Deadline for indlevering af artikler m.m. 9. juli
ARKIV nyt udkommer i november: Deadline for indlevering af artikler m.m. 7. oktober