I slutningen af 1890erne var der fra forskellige side i Kalundborg ønske om at få opført nogle boliger til arbejderfamilier, som erstatning for de ofte meget dårlige boligforhold der var mange steder i byen.
Lawaetz på Ladegården ”Kaalund Kloster” ville godt sælge et stykke jord på Sct. Jørgensbjerg.
Dette stykke jord blev købt af Kalundborg Kommune.

Det blev starten til oprettelse af Arbejderbyggeforeningen ”Frem”, hvis drivkraft var maskinmester Vedel Birch. Medlemmerne af ”Frem” skulle, som en form for startkapital, indskyde 25 øre per uge.
Af skødet fra Kalundborg Kommune til Arbejderbyggeforeningen ”Frem” fremgård det at prisen på jorden var 11 øre per kvadrat alen.

Grundstenen til det første hus i Byggeforeningen ” Frem” blev nedlagt i 1902 og efter ca. 2 år var der 40 gode huse opført.
De to gader Vedelsgade og Birchsgade, er opkaldt efter maskinmester Vedel Birch.

Hele området op til Møllebakken samt mod nord og øst for Vedelsgade og Birchsgade var i år 1902 landbrugsjord.
Først 10 – 15 år senere startede udstykningen af ”Havebyen”: Ole Lundsvej, Chr. D. 2.s vej, P. Paludansvej, Valentin Jensensvej og Rubjerg Alle, samt Nyvangsvej

Fra en ejendomshandel i 1944 kender vi prisen, 14.000 kr., for et hus i Birchsgade, i dag skal vi over en million kr. for det samme hus.
Det ville nok ikke være nemt for det byråd der i 1902 solgte byggegrundene for 11 øre per kvadrat alen, at følge med i den prisudvikling, der har været i de 100 år siden Byggeforeningen ”Frem” blev startet.

Byggeforeningen Frem
Byggeforeningen ”Frem”
Foto: 1907
Byggeforeningen Frem
Vedelsgade 12.
Vi kender ikke navnene på de to damer.
Foto: ca. 1910
Byggeforeningen Frem
Byggeforeningen ”Frem” set fra Møllebakken. Der er endnu åbne marker til alle sider.
Foto: 26.03.1915
Byggeforeningen Frem
Birchsgade 20. Foto: 27.10.19205
Byggeforeningen Frem
Birchsgade 19 og 20. Bagved nr. 20 ses Nyvangskirken.
Foto: 01.04.2009
Byggeforeningen Frem
Birchsgade – i baggrunden Nyvangsvej 8
Foto: 01.04.2009
Byggeforeningen Frem
Vedelsgade set fra Rubjerg Alle.
Foto: 01.04.2009