For ikke så lang tid siden var der flere daglige færgeforbindelser mellem Kalundborg og Aarhus. Færgeruten er nu indstillet, men man må håbe, at den på et tidspunkt kan genoptages, for færgetrafikken var med til at give liv i havnen og på fjorden.

Generalpostdirektoratet har haft skibe på ruten fra ca. 1833 til 1856. Ruten lå stille i nogle år, men i 1874 genåbnes den af ”DFDS”- Det Forenede Dampskibs Selskab, som sejlede på ruten til 1914, hvor Kalundborg – Aarhus ruten blev overtaget af ”DSB” – Danske Statsbaner, som med forskellige færger sejlede på ruten til 1998. Fra 11. juni 1960 til januar 1965, etablerede det svenske rederi ”Lion Ferry A/B” fra Halmstad, sejlads mellem Aarhus og Kalundborg med færgen ”M/F Prins Bertil”. Denne færge sejlede en daglig dobbelttur mellem Aarhus og Kalundborg, om natten sejlede den en dobbelttur mellem Aarhus og Halmstad. Vi må håbe, at der på en anden rute evt. bliver en færge i overskud, eller at der er et rederi der får lyst til at genåbne Kalundborg – Aarhus ruten.

F_rger - 1
Markedsføringen af Aarhus – Kalundborg overfarten, gav sig udslag i denne dejlige ”DSB” plakat, der er tegnet af Henry Thelander. Plakaten er et krydstogt værdig, og blev skabt efter at ”M/S Jylland” i 1933 var blevet indsat som søsterskib til ”M/S Kalundborg”, der var blevet indsat på ruten i 1931. Plakat: 1935
F_rger - 2

”M/S Kalundborg” blev bygget på ”B&W” i 1931 og indsat på ruten Kalundborg – Kolby Kaas – Aarhus.
”M/S Kalundborg” sejlede på ruten til 1966, hvor den blev solgt til et rederi i Kuwait. Skibet blev totalskadet ved en brand i 1970.
”M/S Kalundborg” var 84 meter lang, 12½ meter bred og kunne sejle 15,5 knob.
Foto: 1931

 
F_rger - 3

”M/S Jylland” blev bygget på Nakskov Skibsværft i 1933. Ligesom søsterskibet ”M/S Kalundborg” kunne den medtage 1200 passagerer og 40 personbiler, men ”M/S Jylland” kunne også overføre en lastbil eller bus.
Foto: 1950-erne  

 
F_rger - 4

I vinteren 1940 var der trængsel af færger i Vesthavnen. Det var en meget streng vinter og overfarten  lå stille i lang tid.
Fra venstre er det ”M/S Jylland”, derefter ”M/F Freia” som var afløserfærge på ruten i mange år. ”M/F Freia” sejlede til daglig med tog og biler på Korsør – Nyborg overfarten.
I færgelejet er det ”M/S Kalundborg” og til højre for den Isbryderfærgen ”Fenris”
Foto: 11.02.1940  ”Lefolii Foto”

 
Færger - 5

Der er to af de færger der har sejlet på ruten til Aarhus, som har haft navnet ”Kalundborg”.
”M/S Kalundborg” fra 1931 – 1966, og færgen på dette foto ”M/F Kalundborg”, som fra 1966 til 1992 sejlede på ruten Kalundborg – Kolby Kaas – Aarhus, og til sidst på Kalundborg – Kolby Kaas.
”M/F Kalundborg” hed tidligere ”M/F Broen” og sejlede på Storebæltsoverfarten. Den er her oplagt i Østhavnen i Kalundborg.
Foto: Maj 1992  

 
Færger - 6

Hurtigruten mellem Kalundborg og Aarhus blev indviet den 15.10.1960. Den første færge på denne rute var ”M/F Prinsesse Anne Marie”, som ses på billedet. Til højre er det ”M/F Kalle III” fra Kalundborg – Juelsminde Linien.
Der var rigtig mange færger på fjorden i de år, hvor der sejlede færger til både Aarhus, Samsø og Juelsminde.
Foto: Slutningen af 1970-erne.

 
Færger - 7

Tre DSB færger i færgelejet i Kalundborg.
Til venstre er det den nye kæmpefærge ”M/F Peder Paars”, der i 1985 blev bygget på Nakskov Skibsværft. Den er 134 meter lang, 24,6 meter bred, kan overføre 2000 passagerer og 330 personbiler.
Til højre for ”M/F Peder Paars” ses hurtigrutens ”M/F Prinsesse Elisabeth” og Samsøfærgen ”M/F Kalundborg”
Foto: 1985

 
Færger - 8

”M/F Niels Klim” ved færgelejet i Kalundborg, til venstre M/F “Fynshav”, der var oplagt i Vesthavnen fra 7. juli 1987 til 26. marts 1989.
Til venstre ses Toldbygningen og DSB stationen og i forgrunden bl.a. Grand Hotel, Skibbrogade og Strandstræde.
Foto: 1987