Den 17. januar 1917 blev der skrevet i Kalundborg Folkeblad, at en ”Skyskraber” skulle rejses ved Lundevej.

Der står ligeledes at nybygningen er anselig (5 etager ) og smuk. Facadens længde er 31,6 meter ca. 50 alen, der bliver 17 beboelseslejligheder, samt 2 butikker med tilhørende beboelse og naturligvis bliver der W.C. og elektrisk lys.
Nybygningen skal være færdig til den 1. oktober 1917 og vil koste ca. 13.000 kr.

Det var ikke alle byens borgere der syntes om denne ”Skyskraber”, hvilket fremgård af de protestskrivelser der var i Kalundborg Folkeblad og Kalundborg Avis den 14. februar 1917.

Men det hjalp ikke at protestere, for ”Skyskraberen” blev bygget.
Det har aldrig været en smuk bygning, en så stor bygning passer slet ikke til den øvrige bebyggelse på Lundevej.

Først med byfornyelsesplanerne i 1988 kom der planer om at bygningen på Lundevej skulle rives ned for bl.a. at give et bedre gadebillede og udsyn til Kalundborg Kirke.
I november 1996 startede så nedrivningen af Kalundborgs første ”Skyskraber”.
Den fik en levetid på ca. 80 år.

En skyskraber i Kalundborg
En skyskraber i Kalundborg
En skyskraber i Kalundborg
Den store bygning ”Lundehus” på Lundevej 6-8.
Huset til højre, Lundevej 4 er nedrevet, huset til venstre, Lundevej 10, er blevet renoveret.
Foto fra 1982.
En skyskraber i Kalundborg
Om Lundevej 6-8 ”Lundehus”, står der i
Kalundborgs Historie – bind 3 – Byens Huse:
Huset er urimeligt med sin massive krop
og sin store højde i forhold til omgivelserne i
den smalle og i øvrigt charmerende gade.
Foto: 1983.
En skyskraber i Kalundborg
Nedrivningen af ”Lundehus” er lige startet.
Foto: 02.10.1996.
En skyskraber i Kalundborg
Så er Lundevej 6-8 uden tagsten og vinduer.
Foto: 18.10.1996.
En skyskraber i Kalundborg
Taget er nu væk, og man kan se at ”Skyskraberen” var et par etager for høj i forhold til de øvrige bygninger på Lundevej.
Foto: 30.10.1996.
En skyskraber i Kalundborg
En måned efter at nedrivningen varstartet, var
hele ”Lundehus” væk.
Foto: 01.11.1996.
En skyskraber i Kalundborg
En skyskraber i Kalundborg

Sådan ser der nu ud på Lundevej, der hvor ”Lundehus” tidligere lå. De nye lave huse passer bedre til den øvrige byggehøjde / byggestil på Lundevej. Fotos: 25.03.2009.