Fra jernbanen kom til Kalundborg i 1875 og frem til anlæggelsen af den nye station i slutningen af 1950-erne, var der en vej-forbindelse over jernbanen fra Nygade til Østre Havnevej. Overkørselen var med bomme som blev betjent af en DSB mand som havde fast station i det lille bindingsværks bomhus. Herfra blev nogle af de nærmeste signaler ligeledes mekanisk betjent.

Jernbaneoverskæringen
Jernbanebommene er nede og et rangerlokomotiv er
på vej med et træk af personvogne fra dengamle station
Foto: 01.03.1959
Jernbaneoverskæringen
Det var ikke altid at rangerlokomotivet kunne holde
sig på skinnerne. Her er det gået galt lige efter at
der er afhentet jernbanevogne fra slagteriet.
I baggrunden skimtes taget af Svovlsyrefabrikkens
kontorbygning på Østre Havnevej. Denne bygning
findes endnu.
I forgrunden med cykel Vagn Christensen, og til
venstre for ham Finn Assens.
Foto: 23.08.1952
Jernbaneoverskæringen
Overkørselen ved nygade. Til højre ses Kalundborg
Svineslagteris ægpakkeri. Over vejen gik en bro,
hvorfra men bl.a. kunne læsse æg og slagtede
grise i jernbanevognene.
Under denne læssebro kan man i baggrunden se
S.P. Jensen og Co.s kornsilo på Vesthavnen.
Foto: 20.01.1959
Jernbaneoverskæringen
På grunden hvor Kalundborg Slagteri tidligere lå
er indkøbscentret Nytorv nu opført.
Billedet er taget på samme sted,
hvor jernbaneoverkørselen ved Nygade tidligere var.
I baggrunden kan man se kornsiloen (nu DLG)
på Vesthavnen.
Foto: 20.09.2009
Jernbaneoverskæringen
Kalundborg Andels Svineslagteri var en af byens største virksomheder.
Til venstre ser vi Nygade, og i forgrunden jernbaneoverkørselen mellem Nygade /
Jernbanevej og Østre Havnevej. Bagerst i billedet ses Kalundborg Bryggeri.
Foto: 1947.