For nogle måneder siden kunne vi i Kalundborg Folkeblad læse, at havnebestyrelsen ikke vil forny lejekontrakten med DLG for kornsiloen på Vesthavnen, og at den ved lejemålets udløb den 1. september 2015 skal nedrives.

Så må vi håbe at havnebestyrelsen også i 2015 har samme indstilling.

Der er tidligere, den 7. marts 1986, blevet nedlagt / sprængt en kornsilo i Kalundborg.
Den lå i Bredgade, der hvor Føtex nu ligger.

Om DLGs silo på Vesthavnen også skal sprænges væk, må vi se til den tid.

Kornsiloerne
Foto: 1970erne
S.P. Jensen og Co. (nu DLGs) kornsilo på Vesthavnen.
Kornsiloerne
Foto: Efteråret 1985
S.P. Jensen og Co. / Superfoss kornsilo i Bredgade,
som nu er nedrevet.
I baggrunden skimtes den store silo på Vesthavnen.
Kornsiloerne
Den 7. marts 1986 var mange mennesker mødt op
for at se sprængningen af kornsiloen i Bredgade
Kornsiloerne
Billederne er taget fra Jernbanevej.
Så har den ca. 40 meter høje silo fået kontakt med jorden.
Støvskyen har lagt sig, og den store silo blev næsten
helt knust ved mødet med jorden.