Kalundborgs indfaldsvej fra Røsnæs har i mange hundrede år været Lundevej.
Ved indkørslen til byen, på hjørnet af Råes Banke og Lundevej, lå frem til ca. 1850 en accisebod, hvor der skulle betales afgift af de varer der skulle sælges på byens torve, og andre steder.
Lundevej har også været en vigtig forbindelsesvej ud til de strandgårde, kålmarker og græsgange der lå langs med vejen.
På nordsiden af Lundevej, vest for Lindegården, opdagede man, da grundene skulle bebygges i 1907, rester af Kalundborg Vestborg. Vestborgen blev udgravet af Nationalmuseet i perioden 1907 til 1940. Helt frem til 1985 blev der også foretaget udgravninger.

Hele området hvor Vestborgen lå er fredet, men jeg tror nu ikke det er mere fredet, end det er lovligt at slå græsset på området, således at der igen kan blive frit udsyn til ruinerne/ resterne af Kalundborgs gamle borganlæg.

Lundevej
Lindegården, Vor Frue Kirke og forrest Lundevej set fra Strandpromenaden / Houget.
Foto: 1900

Lundevej
Lundevej set fra øst, hjørnet af Hærvigsgade og Lundevej. I døren til hjørneejendommen Lundevej 15, ses malermester Peter Jensen, som har bygget dette hus.
Foto: foråret 1903
Lundevej
Lundevej set fra vest med Lindegården (nu Kalundborg Museum), Vor Frue Kirke, og hestevogne på vej til byen.
Foran Lindegården, til venstre for Lundevej, ses de arealer som i 1912 blev udgravet. Her fandt Nationalmuseet rester af Kalundborgs Vestborg fra ca. 1170.
Foto: 1907
Lundevej
Vejarbejde udfor villa ”Ærø” på Lundevej 30 i 1926. Maskinparken bestod dengang af en damptromle og en vandvogn. Alt andet arbejde har nok været håndarbejde med skovl og kost.
Kalundborg Lokalarkiv kender navnene på nogle af vejarbejderne, fra højre er det: Carl Sørensen, Ubberup, manden på tromlen kendes ikke, derefter med kosten Johs. Spangsborg, den næste kendes ikke. Derefter kommer Otto Nielsen, Kåstrup samt Victor Gjelstrup, som var vejformand i Tømmerup. Resten af vejarbejderne har vi ikke navnene på.
Foto: 1926
Lundevej
I 1958 var der vejarbejde på næsten samme sted på Lundevej, som på fotoet fra 1926 med damptromlen. Huset til venstre er revet ned for at give plads til plejehjemmet Solgården, som nu også er nedlagt og ombygget til ejerlejligheder.
Foto: 22.04.1958
Lundevej
Lundevej set fra vest, Til venstre i billedet Lundemarkskolen og vejen op til Lundemarken.
Foto: oktober 1961
Lundevej
Lundevej set fra vest. Lundemarkskolen er revet ned, og der er lavet rundkørsel der hvor skolen lå.
Foto: 1980
Lundevej
Lundevej nr. 15 – 25. På Lundevej 15 var der i mange år et ismejeri, og længere henne ad gaden i nr. 21, en grønthandler.
Det er de samme huse der er på de 2 billeder, det fra 1903 og det 80 år yngre billede fra 1982.
Foto: 1982
Lundevej
Lundevej set fra vest. Til venstre den tidligere vej Råes Banke op til Adelgade og Torvet, Vejen er nu er lavet om til gangsti.
Foto: 1982
Lundevej
Lundevej set fra vest. Billedet er taget ud for det tidligere plejehjem ”Solgården”, Lundevej 34.
Foto: 22.06.2009