I den nordlige del af Vænget er der kun et hus, af dem der lå ud til Vænget, som har overlevet nedrivning og gadeomlægning. Det er det hus der ligger på vestsiden med gavlen ud mod Vænget (GF forsikring) mellem Nordea og restaurant Milano, – det hus har overlevet de nye tider.

De mange mennesker, der har haft deres arbejde og gang i bygningerne og området i Vænget, kan nok bidrage med mange gode oplevelser f. eks. fra et kaffeselskab eller et muntert lag på Hotel du Nord, en god historie fra rejseladen, rutebilstationen, autoværkstedet og ikke at forglemme Teknisk Skole, som lå i Vænget fra 1939.

Vænget Nord
På dette foto fra begyndelsen af 1950-erne, er der endnu gang i autoreparationerne hos Carl Weinreich i Vænget.
Til højre rutebilstationen som blev indviet i 1931.
Foto: Først i 1950-erne
Vænget Nord
Nedrivningen af de gamle bygninger i Vænget op mod Kordilgade er lige gået i gang.
Til venstre Carl Weinreichs autoværksted og den gamle cykelstald. Til højre rutebilstationen, og bagerst porten til Kordilgade med Magasin du Nord til venstre, og Hotel du Nord til højre.
Foto: 1959

Der har siden 1960, som det også fremgår af billederne, været forsøgt mange løsninger for at gøre Vænget til et indbydende og brugbart gademiljø. Ikke mindre end 3 gange er Vænget blevet omlagt, så vi må håbe at springvandsløsningen kan fungere ud over de 15 – 20 år, der har været gennemsnitslevetiden for nyanlæg i den nordlige del af Vænget.

Vænget Nord
Den nye vejgennemføring af Vænget til Kordilgade har nu været i brug nogle år.
Landmandsbanken (nu Bahne) og til højre i billedet Kalundborg Brugsforening (nu Sparekassen Sjælland) er blevet bygget, men Gulf tanken er der endnu.
Foto: 1965
Vænget Nord
Vængets nordlige del var i sommeren 1985 nyanlagt og træerne lige ved at springe ud. Det er nok ikke vand til det nye Springvand der allerede graves efter!
Foto: juni 1985
Vænget Nord
Foto: 03.12.2008
Vænget Nord
Foto: 19.05.2009

Først i december 2008 blev det nye springvand i Vænget indviet. Indvielsen og afsløringen blev foretaget af borgmester Kaj Buck Jensen og tidligere borgmester Tommy Dinesen.
Springvandet er skænket af en af byens borgere, tidligere arkivar Finn Assens.

I den første del af springvandets levetid kneb det med at få vandet til at springe.
Men den 19. maj 2009 så alt ud til at fungere, og det er et fint nyt indslag i Vængets nordlige del.