Under sommerens arrangementer kan man være heldig at se man se 2 betjente, en mandlig og en kvindelig, gå i takt forbi det gamle Asyl.
De er afslappet klædt, i skjorteærmer, med velpudsede sko og nypressede bukser.
Man får en vældig lyst til, at fotografere dem bagfra, – men, nej, man har vel stadig respekt for ordensmagten, og sådan noget gør man bare ikke – uden at få lov.

Ordensmagten
I sommersæsonen ses i vores gamle by vægteren med sin morgenstjerne – han høres også, for han synger vægterversene.

I en forordning fastsat i året 1683 fastsloges bl.a., at vægteren havde pligt til at overvåge byens sikkerhed og anholde urostiftere og på hvert hele klokkeslag afsynge det vægtervers som passede til klokkeslettet.
Derved var han både datidens ur og politi.

”Vægterkorpset” blev i København ophævet 1. juni 1863, men nostalgien består, – både her i byen og andre købstæder.

Tiderne ændredes til reelle politikorps og i 1913 blev Kalundborg betjente og arrestforvarer foreviget hos fotograf Jeppesen i etatens frakker, som ikke er meget anderledes end vægterens var det, men tydeligt et
stolt folkefærd, med ranke rygge og velplejet skæg.

 

Ordensmagten
Bagerst fra venstre ses:
Arrestforvarer Lars Christian Petersen
Natbetjent Anders Christensen
Overbetjent August Breining
Politibetjent Viggo Theodor Pedersen
Politibetjent Clemmen Hansen
I forreste række fra venstre ses:
Natbetjent Oscar Fr. Chr. Ravn
Politibetjent Jens Thurø Hansen
Forhenv. arrestforvarer Herman Pedersen

 

Ordensmagten
I mange år var Hans Bergen politibetjent, senest
overbetjent i Kalundborg.
Her er han foreviget i 1933 med sin tjenestehund
Walther som ofte sås i de sene aftentimer i Kalundborgs gader.
Uniformsfrakken ligner stadig de gamle vægteres.

 

Ordensmagten
I “de glade 60’ere er en betjent ved at
instruere børn og unge fra Blindeinstituttet
på Havnepladsen i Kalundborg.
Emnet er tydeligvis meget interessant

 
Den 22. januar 1993 var en længere artikel i Kalundborg Folkeblad i anledning af den nye politimester Tom Stolzenbachs tiltræden. I samme anledning blev næsten hele korpset i vores daværende politikreds foreviget – der var 33 mand på billedet.

I dag hører vi til Midt- og Vestsjællands politikreds som geografisk omfatter kommunerne Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns.

Det samlede indbyggertal er ca. 440.000 sjæle og området dækkes af ca. 770 ansatte som ifølge politidirektør Anders Linnet alle vil gøre det bedste for at give borgerne en god service, sikkerhed og tryghed i hverdagen. Kilde: www.politi.dk

I ”Politivedtægt for Kallundborg Kjøbstad” der trådte i kraft den 1. Februar 1872, står i §3:

”Ingen maa paa offentlig Gade, Vei eller Plads eller udover saadanne skyde med Bøsse, Pistol, Bue, Pusterør eller andet Saadant, afbrænde Krudt, Fyrværkerisager eller exploderende Gjenstande af hvilket som helst Slags, kaste med eller udkaste Stene, Snebolte, Snavs, Vand eller Andet, hvorved Skade kan bevirkes eller de, som færdes paa visse Steder, fortrædiges.”

– og den vedtægt gælder formodentlig stadigvæk.