Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Andelssvineslagteriet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Andelssvineslagteriet

Kalundborg Andelssvineslagteri

Da eksporten af svin fra Danmark begyndte, var det hovedsagelig levende svin, men i midten af 1800-tallet kom der et mindre opsving i eksporten af færdigvarer som flæsk, både røget og saltet, bl.a. til England Førhen blev det håndværksmæssige foretaget af slagterlaugene i de større købstæder.
Men inden længe opstod de første virksomheder med karakter af slagterier. Det første var Hambros Svineslagteri i København, i 1865. Senere kom flere hurtigt efter.

Andelstanken var ikke helt ny i Danmark, og da man ikke ønskede at ”Pengemagten” skulle føre an i udviklingen arbejdede man hårdt på, i stil med brugsforeninger og andelsmejerier også at få andelsslagterier. Det første blev i Horsens, som Danmarks, ja verdens første, og blev taget i brug i 1887.

Snart fulgte man også efter på Sjælland, idet Holbæk og Slagelse fik et andelsslagteri i 1888, Køge og Masnedsund i 1889, Frederikssund og Roskilde i 1894 og til sidst Ringsted, Haslev og Kalundborg i 1896.
Kalundborgs Slagteri kom til at ligge i Nygade, og da den første prøveslagtning skulle foretages, kunne man læse i et Kalundborgblad: ”Svineparaden gennem Cordilgade”.
“I dag fandt prøveslagtningen sted på Kalundborg Svineslagteri.
Alt fra morgenstunden tidlig, fik byens beboere en forsmag på, hvad der skulle ske:
“Et større hold svin marcherede nemlig fra Ladegården gennem hovedgaden til Slagteriets svinestald, hvor de henstod et par timers tid, indtil de ved 10-tiden vemodsfuldt måtte vandre ind i stikfolden ……… ”
Byrådet havde givet et tilskud til slagteriet, på betingelse af, at slagteriet skulle bestå som slagteri i 15 år fra den 1. januar 1897.
Dette blev dog ikke noget problem, da slagteriet siden kunne fejre både 40, 50 og 75 års jubilæum.

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Andelssvineslagteriet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Andelssvineslagteriet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Andelssvineslagteriet