Kalundborg Lokalarkivs lokaler - brostrøms maskinfabrik
 
I Januar 1896 brændte ni gamle stråtækte huse på Sct. Jørgensbjerg. Alle prøvede at hjælpe med at slukke, men intet hjalp, og næste morgen, stod kun de murede skorstene tilbage.
Allerede et par dage efter blev brandtomterne opkøbt af Fabrikant Brostrøm, der havde maskinværksted på Ladegården.
Han syntes at forholdene efterhånden var blevet for trange og upraktiske, ikke mindst for kunderne, da de skulle tværs gennem herregården for at finde ham.
Allerede om sommeren havde der efter datidens forhold rejst sig en ny anseelig bygning på Sct. Jørgensbjerg 26, hvor Brostrøm derefter havde virksomhed i 13 år.
Virksomhedens hurtige vækst var lagt til grund, blandt andet i, at mejerierne blev bedre og større og at der her til stadighed, blev stillet større og større krav til nye og forbedrede maskiner og anlæg.
Tiderne skiftede, mejerierne oprettede foreninger så de selv kunne forsyne sig med maskiner, men Brostrøm forstod at omstille sig, idet der blev gennemført en lov om oprettelse af små husmandsbrug. Brostrøm forstod at gøre nytte af det behov der opstod for maskiner og redskaber til netop de små brug.

Kalundborg Lokalarkivs lokaler - brostrøms maskinfabrik
 
Brostrøm gav god konkurrence til konkurrenterne, så efter flere år med skiftende ejere og dårlig økonomi for Kalundborg Jernstøberi, kunne Brostrøm i 1909 overtage virksomheden og etablere sig i Kordilgade.
Brostrøms Maskinfabrik blev herefter i en lang periode, en af Kalundborgs mest betydningsfulde virksomheder inden for jernindustrien.

Kalundborg Lokalarkivs lokaler - brostrøms maskinfabrik