Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Fællesbageriet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Fællesbageriet

Kalundborg og Omegns Fællesbageri

Baggrunden for at oprette Kalundborg og Omegns Fællesbageri, var som i andre byer, at man ønskede at være medbestemmende om prisen på det daglige brød.

Man mener at det var en bryggeriarbejder ved navn Jørgen Nielsen der som den første fremkom med ideen at lave et fællesbageri. Ideen vandt genklang hos mange af Kalundborgs arbejdere og middelstandsfolk, så den 20. september 1891, nåede man så langt at man kunne afholde en konstituerende generalforsamling, hvor man valgte den første bestyrelse og vedtog lovene for bageriet.

Der blev tegnet aktier og samlet penge ind og man fandt passende lokaler i et gammelt bryggeri i baggården til Kordilgade nr. 40. Man byggede bryggeriet om til bageri for den store sum af 845 kr. – og den 18. december 1891 fandt den første bagning sted.

Trods flere kriser bl.a. grundet flere priskrige mellem fællesbageriet og de lokale bagere, lykkedes det alligevel at holde skindet på næsen, og det gik stille og roligt fremad.
Man vedtog herfor i 1896, at bygge et nyt bageri, med brødudsalg i Nygade. Trods mange sværdslag med bagerne var de følgende år præget af stærk udvikling, der både krævede udvidelse og modernisering.
I 1919 købte man derfor naboejendommen for at muliggøre en udvidelse, hvilket skete både i 1922 og 1927.
Og ikke mindst i 1955, hvor man byggede en ny og moderne fabrik på Nørre Alle, denne fabrik var stor nok til at være tidssvarende langt ud i fremtiden.

Det var også her man var til man grundet stor konkurrence og priskrig, i 1982 gik konkurs og måtte dreje nøglen om

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Fællesbageriet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Fællesbageriet