Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Margarinefabrikken
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Margarinefabrikken

Th. A. Jørgensen havde i 14 arbejdet som mejerist da han i 1923 besluttede sig for at blive selvstændig.
Han var alene med een mand da han oprettede Kalundborg Margarinefabrik. Han stod op klokken 4 om morgenen for at producere den margarine, som han og den anden mand skulle ud for at sælge direkte til forbrugeren om eftermiddagen.
Fem år senere byggede Jørgensen sin egen fabrik på Sct. Jørgensbjerg.

Selv som 80-årig i 1973, mødte han op om morgenen og begyndte at blande råvarer til dagens produktion.
Efter Th. A. Jørgensen død I 1974, blev familieforetagendet drevet videre af de to sønner Henning Jørgensen, som leder af produktionen I Kalundborg og Tage Jørgensen, som leder af Salgsafdelingen i København.

Mens den såkaldte ”Margarinekrig” rasede klarede den lille Kalundborgfabrik sig igennem i kraft af god kvalitet, god service og evner til at omstille produktionen til nye tider. Til sammenligning, i 1940-erne var der omkring 120 margarinefabrikker i Danmark, mod 11 i begyndelsen af 80-erne.

Kalundborg Margarinefabrik havde et tæt sammenarbejde omkring eksport, med bl.a. Margarinefabrikken Blume i Randers og Dragsbæk i Thisted.

Kalundborg Margarinefabrik havde altid været en god og stabil arbejdsplads, men grundet svigtende eksportordre til det engelske marked, samt et større spil om opkøb og sammenlægninger indenfor branchen, så man sig nødsaget til, som Direktør Henning Jørgensen udtalte: at gå i ”mølpose” og afvente bedre tider.

Medarbejderne blev herefter opsagt med udgangen af februar 1987.