Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Syren
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Syren

Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik

Omkring 1892 etablerede en tidligere direktør på Tuborg Aktieselskabet Dansk Svovlsyre- & Superphosphatfabrik i Kastrup.
Sammen med to kompagnoner gik han i gang med at producere og sælge kunstgødning, der fra perioden 1870 og de næste 50 år steg med næsten det ti-dobbelte.
Firmaet havde hjemsted i Amaliegade i København. Senere blev fabrikker i Nørresundby, Fredericia og Kalundborg etableret.

I Fredericia begyndte man at producere kunstgødning i 1919, og trods problemer omkring 1. verdenskrig og stor konkurrence fra udlandet, købte man i 1929 det nedlagte skibsværft og begyndte at opbygge det der skulle blive en af Kalundborgs største arbejdspladser gennem rigtig mange år. Kalundborg havde en optimal beliggenhed, med sine gode og for det meste isfri havne faciliteter, for anløb af skibe med råvarer bl.a. fra Rusland, og ligeledes til udskibning af færdigvarer.

Til forskel fra skibsværftet holdt denne store arbejdsplads i rigtig mange år og var en god og stabil arbejdsplads, indtil man i 1960-erne begyndte at flytte og samle dele af produktionen af superfosfat i Fredericia, hvorfor man derefter indskrænkede arbejdspladserne i Kalundborg.

Hovedbygningen der dengang både var beboelse for driftsledelsen og administration og blev overtaget fra Skibsværftet, stå stadig tilbage som et ensomt minde om 2 store virksomheder der var med til at præge udviklingen i Kalundborg, hvorimod de store lagerhaller, der på det tidspunkt var nogle af Nordeuropas største nu er revet ned.

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Syren
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Syren