Paraplyen er en paraplyorganisation for Lokalhistoriske arkiver og arkivforeninger i Kalundborg Kommune

Paraplyen består af en Styrelse, der udgør 2 personer fra hvert arkiv eller arkivforening i Kalundborg kommune.
den daglige ledelse varetages af “Ledelsen”, bestående af Formand, Næstformand/Kasserer og Sekretær i samråd med Styrelsen

Paraplyens har til formål, at skabe de bedst mulige vilkår, for at de lokalhistoriske arkiver og arkivforeninger i Kalundborg Kommune,
og tillige varetage ansvaret for, at værne om og formidle den lokale kulturarv.

Paraplyens daglige ledelse er:

Formand:
Anne Christensen, Gørlev Lokalhistoriske Arkiv og Forening
Tlf.: 5885 5173

Kasserer/ Næstformand:
Henning Bonde: Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune
Tlf.: 5825 0258

Sekretær:

Lisbeth Myrup Jensen: Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening
Tlf.: 3052 3283