Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje kan læses på Paraplyens hjemmeside: www.arkivparaplyen.dk