Styrelsen 13. marts 2019

Medlemmer i Paraplyens styrelse fra Kalundborg Lokalarkiv:
Mogens Freddi Hansen
Preben Jensen

Medlemmer i Styrelsen, fra øvrige arkiver/arkivforeninger i Kalundborg kommune
se Paraplyens hjemmeside: www.arkivparaplyen.dk