Styrelse

Du er her::Hjem/Paraplyen/Styrelse

Styrelsen 20. marts 2013

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Mail: bjergstedarkiv@live.dk
Hjemmeside: www.bjergstedarkiv.dk

Jens Weinrich
Eskebjergvej 33, 4593 Eskebjerg
Tlf.: 2212 4370
Mail: jsw@sol.dk

Flemming Paulsen
Faksbjergvej 5, 4470 Svebølle
Tlf.: 20 72 81 54
Mail: dsl283312@vip.cybercity.dk

Gørlev Lokalhistoriske Arkiv og Forening

Mail: goerlevlokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.goerlevlokalarkiv.dk

Anne Christensen
Tværstenen 46, 4281 Gørlev
Tlf.: 5885 5173
Mail: anvil@mail.dk

Inger Marie Skovager
Toelstangsvej 29, 4200 Slagelse
Mail: tullin@mail-telia.dk

Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv

Mail: hvidebaekarkiv@jubii.dk
Hjemmeside: www.hvidebaek-arkiv.dk

Jens Birk Kristoffersen
Mosevangen 11, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5959 5614
Mail: jbk@bakkegaard-is.dk

Eide Jakobsen
Bøgelundsvej 9, 4400 Kalundborg
tlf.: 5950 4660
Mail: eide@ka-net.dk

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

Hjemmeside: www.honglhf.dk
Mail: info@honglhf.dk

Bøje Larsen
Tovesvej 37, 4270 Høng
Tlf.: 7878 6996 / 6186 5536
Mail: blarsen5@hongnet.dk

Henning Bonde
Præsteskovvej 2, 4450 Jyderup
Tlf.: 5825 0258
Mail: henning.bonde@yahoo.com

Lokalhistorisk Arkiv for Høng Kommune

Hjemmeside: www.kalundborg.dk/Kalundborg_links/Lokalhistoriske_arkiver/Høng_Lokalhistoriske_Arkiv.aspx

Karen Olsen
Odinsvej 27, 4270 Høng
Tlf.: 5953 5040
Mail: karen.olsen@kalundborg.dk

Christina Lundgren Madsen
Mail: christina.madsen@kalundborg.dk

Kalundborg Lokalarkiv

Mail: lokalhistoriskarkiv@ka-net.dk
Hjemmeside: www.kalundborg-lokalarkiv.dk

Ulla Hærslev
Fjordbakken 24, Ulstrup, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 1162 / 2855 4713
Mail: ulla.haerslev@gmail.com

Marianne Madsen
Mail: marianne.madsen@kalundborg.dk

Raklev Lokalarkiv

Mail: raklevlokalarakiv@privat.dk
Hjemmeside: www.raklev-lokalarkiv.dk

Villy Hald
Rævebakken 10, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 8407 / 6111 0570
Mail: vilbehald@ka-net.dk

Rud Elmer Larsen
Brandsbjerg 7, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 2213 / 2980 6146
Mail: rudbirthe@larsen.dk

Røsnæs Lokalhistoriske Arkiv

Mail: roesnaesarkiv@live.dk

Tove Rasmussen
Røsnæsvej 367, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 9146
Mail: jens_moellegaarden@live.dk

Lisbeth Jensen
Sydskrænten 10, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5950 9453
Mail: wilmajensen@live.dk

Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening

Mail: toemmerup@mail.dk
Hjemmeside: www.toemmerupsogn.dk

Jens Baumann, Maglebjergvej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 4520 4120 – Mail: jeb@geo.dk

Ole Pedersen, Strandbakken 50, 4400 Kalundborg
Tlf.: 5951 3648 – Mail: strandbakken50@gmail.com