Styrelsen marts 2022

Medlemmer i Paraplyens styrelse fra Kalundborg Lokalarkiv:
Mogens Freddi Hansen
Hans-Henrik Steen Rasmussen

Medlemmer i Styrelsen, fra øvrige arkiver/arkivforeninger i Kalundborg kommune
se Paraplyens hjemmeside: www.arkivparaplyen.dk