Nedlæggelse af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening

På den ordinære generalforsamling i Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening den 26. marts 2012, blev det besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling, med henblik på, at nedlægge foreningen.
dette blev senere rettidigt annonceret til den 7. maj 2012.
Begrundelsen var hovedsaglig, manglende opbakning til bestyrelsesarbejdet og en skrantende økonomi.

Aarby. 8. maj 2012
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 7. maj 2012

1. Bent Christiansen, blev valgt til dirigent
2. Jørgen Jensen og Kurt Richter, blev valgt til stemmetællere.
3. Bodil fortalte om baggrunden for det af bestyrelsen fremsatte forslag ved den ordinære generalforsamling den 26.marts 2012.

Bent redegjorde derefter for det fremtidige samarbejde mellem Aarby medlemmer og Kalundborg Lokalarkiv, hvis Aarby Lokalhistoriske Forening sammenlægges med Kalundborg Lokalarkiv.
Der er jo allerede et stort samarbejde mellem de to arkiver, og det kan fortsat videreføres i Kalundborg Lokalarkivs regi. Der vil fremover også kunne afholdes studiekreds i Aarbygruppen når den er etableret, og de emner der arbejdes med der, vil der kunne læses om på Kalundborg Lokalarkivs hjemmeside, samt i bladet, Arkiv Nyt..

Derefter blev de fremmødte spurgt om der var nogle kommentarer til de to indlæg. Det var der ikke.

Forsamlingen blev igen spurgt om der var indvendinger mod at opløse Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening og dermed lægge medlemmerne ind under Kalundborg Lokalarkiv. Der var ingen indvendinger herimod.

Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening er hermed opløst og navnet udgår og slettes.
4. Der var ikke yderlige kommentarer.
Der deltog 14 medlemmer i denne ekstraordinære generalforsamling.

sign ______________________________
Bent Christiansen
dirigent

sign _____________________________
Kurt Richter
referent