Kalundborg Amatørteater KAT

Kalundborg Lokalarkiv har modtaget arkivmateriale fra Kalundborg Amatør Teater.
Materialet er journaliseret i Arkibas med følgende indeksnumre:

A200022,1
185-1988
Fortegnelse over alle stykker fra maj 86 – nov. 2005
Korrespondance, Vedtægt, Dagsorden, Udklip, Regnskab, Programmer, Fotos, Skitser til dragter, Prøveplaner.

A20022,2
1989-1991
Udklip, Fotos, Skitser til kostumer, INFO-KAT, Tjekkere i Kalundborg, KAT og folkedansere i Doloplazt, Olomouc i Tjekkoslovakiet.

A20022,3
1991-1995
INFO-KAT, Udklip, Fotos, Skitser til kostumer, Programmer, Plakater.

A20022,4
1995-1999
Programmer, Udklip, Korrespondance, Fotos, INFO-KAT

A20022,5
2000-2005
Udklip, Programmer, Plakater, INFO-KAT

A20022,6
1985
Byspil 1985,Knud Porse, Drejebog, Plakat, Udklip, Fotos.

A20022,7
1985
Plakater fra Knud Porse