Et tilbageblik på Kalundborg Sygehus

Kalundborg Lokalarkiv havde mandag den 27. januar foredragsaften i “Aktivitetscenter Munkesøen”, hvor Marianne Madsen kom og fortalte om Kalundborg Sygehus, om udviklingen fra “det gamle stenhus”, “Skolen ved Volden” og til “Det stolte hus på bakken” på Nørre alle.

Marianne fortalte på en levende måde om sygehuset historie og ikke mindst om hendes arbejde på Kalundborg Sygehus gennem 25 år.
Det blev en spændende fortælling, hvor den første del omhandlede historien fra det første sygehus i Kalundborg til sygehusets endelige lukning, og anden del omhandlede Mariannes oplevelser gennem hendes 25 år på Kalundborg Sygehus.

Det var et arrangement der overraskede, for fremmødet var så stort, at den store spisesal på aktivitetscenteret var fyldt op med ca. 80 engagerede personer hvor flere også havde arbejdet på sygehuset, hvilket krydrede Mariannes fordrag med ekstra hyggelige anekdoter.

 

        Stenhuset i Præstegade

 

           Kalundborg Sygehus på Volden 
         Kalundborg Sygehus på Nørre alle, 1924 
        Overlæge Frigast
         Overlæge Henrichsen

 

 

 

 

 

Ny bog i serien ”Billeder fra Kalundborg”

Kalundborg Lokalarkiv havde lørdag den 19/10 en succesfuld reception og bogudgivelse af ”Billeder fra Kalundborg nr. 7.

Formand Mogens Hansen bød velkommen og fortalte, at Arkivet er meget stolte af bøgerne ”Billeder fra Kalundborg”, og er glade for den gode modtagelse alle bøgerne har fået.

Forfatter til bøgerne Niels A. Jensen gav en kort historisk orientering om bøgernes tilblivelse.

I 2011 blev den 1. bog udgivet med spiralryg, men i 2013 blev det besluttet at udarbejde bogen i en indbunden udgave, som nu er nået til bog nr. 7

Niels fortalte at det tager ¾ år med indsamling og redigering af en bog, og takkede for støtten og troen på at bogudgivelse er en god ide.
Niels takkede forlægger Viggo Petersen for godt samarbejde, og gav især en stor tak til sin kone for stor hjælp med korrekturlæsning.

Forlægger og Niels havde en lille uenighed med ordvalg. Ordet STAKATET findes ikke i ordbøgerne. Niels fastholdt at alle i Kalundborg kendte det ord, så det forblev trykt i bogen.

Receptionen blev besøgt af over 60 personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 7. september 2019 kom Ivan Laursen fra Samsø Landbrugsmuseum på Kalundborg lokalarkiv  for at præsentere sin bog  ”Bukh – Motorfabrikken og traktorerne”.
Det blev nogle hyggelige timer, hvor mange kiggede forbi for købe bogen, måske havde de selv arbejdet på Bukh, skulle bruge den som gave til een person der arbejdet på Bukh eller bare og ikke mindst at erhverve en bog med historien fra det Kalundborg der var engang.
– og bogen kan stadig købes på Kalundborg Lokalarkiv.

Om baggrunden for bogens tilblivelse skriver Ivan Laursen:

”Jeg er opvokset på Samsø med den danskfremstillede traktor fra Motorfabrikken Bukh i Kalundborg, og har samlet informationer om Bukh siden jeg var dreng. En stor del af min viden om Bukh, har jeg nu valgt at samle i en bog lavet som et opslagsværk. 

I forbindelse med bogarbejdet har jeg besøgt Kalundborg Lokalarkiv. Det blev til mange besøg da jeg havnede midt i en guldgrube og da der ved hvert besøg stod materiale klar til mig når jeg kom med færgen fra Samsø. Og der har været mange nye historier at gå på opdagelse i.

 Bogarbejdet har strakt sig over nogle år, da det hovedsagelig har været i min fritid om vinteren jeg har arbejdet på bogen. Bogen har jeg selv sat op, og har således udvalgt og sat billeder ind efterhånden der dukkede nogen op. Jeg har mødt mange venlige og hjælpsomme mennesker i forbindelse med bogudgivelsen, hvilket jeg er meget taknemmelig over. En særlig tak til folkene på Kalundborg Lokalarkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandretur i det gamle Årby sogn den 14. august kl. 18.30 fra Sognegården i Årby.

 

Årby Menighedsråd og Kalundborg Lokalarkiv havde igen i år arrangere en vandretur i det gamle Årby sogn. Denne gang gik turen til Asnæs Forskov og Asnæslejren (Frederiksberglejren).

Turen begyndte fra Sognegården i Årby, hvor vi kørte i samlet flok til den første parkeringsplads på højre hånd i Asnæs Forskov overfor ”Tegværkshuset”. man kunne derfra gå ned til Asnæslejren og nyde naturen gennem skoven.

Vejret viste sig igen i år fra sin gode side, så vi kunne nyde det dejlige område og de mange faciliteter omkring lejren. Vi fik mulighed for at høre lidt historie omkring lejren, tillige med sjove hyggelige og “uhyggelige” oplevelser der havde foregået under de mange sommerophold gennem tiden.

Der blev serveret kaffe og kage omkring bålet og vi kan kun se tilbage på en rigtig hyggelig aften.

Asnæslejrens historie kan endvidere læses på deres hjemmeside: http://www.asnaeslejren.dk/

 

 

 

 

 

 

14712970_1727181717602816_8448291764059497434_o1
Lørdag den 22. oktober 2016
Kalundborg Lokalarkiv præsenterede bog nr. 4 i serien “Billeder fra Kalundborg

 

 

Det blev nogle hyggelige timer på Arkivet, hvor den nye bog blev godt modtaget.
Der kom ca. 50 besøgende, som også fik tid til en kop kaffe eller et glas rødvin, tillige med en lille historie og lidt nostalgiske udvekslinger.

 

 

14712811_1727181937602794_3469918053082524653_o1
14712811_1727181937602794_3469918053082524653_o1
14690968_1727185824269072_2182134354797189948_n1

 

 

 

 

 

 

Vf. 2016, 1
I forbindelse med Vandrefestival 2016 (12. august – 4. september)
havde Kalundborg Lokalarkiv igen i år arrangeret bytur med nostalgisk islæt.

Vandreturen udgik fra Arkivet den 29. august 2016.
Det blev noget af et tilløbsstykke – ca. 75 interesserede mødte op, så vi måtte dele os op i 2 hold.

Det første billede viser et udsnit af de deltager, der var mødt op i Arkivets gård, og de øvrige er hhv. fra Sct. Olai kirkegård, krydset ved Møllestræde/ Lerchenfeldvej/ Nørre Álle og Møllebakken.
Mogens Hansen og Ulla Hærslev fungerede som guider på de to hold, godt suppleret af en del af de fremmødte, som havde noget at fortælle.

Turen gik over Klostertorvet og op ad Sct. Olaigade til Kirkegården, hvor man kunne lade sig belære om, hvad et “lapidarium” var – nemlig en samling af særligt bevaringsværdige minde- og gravsten.
Derudover så vi bl.a. et gravsted for engelske flyvere, som var skudt ned under 2. verdenskrig, samt mindesmærket for de faldne søfolk fra 1. og 2. verdenskrig.

Videre til vejkrydset for enden af Møllestræde, hvor de 3 landarbejderboliger, som nu risikerer at blive revet ned, blev omtalt.

Videre igen til Møllebakken – det tidligere “Rubjerg”, hvor vi kunne se nogle af de plateauer, hvor møllerne havde stået, samt mindes pavillonerne der var engang og ikke mindst udsigten, der også var engang, men ikke er der længere. ….

Derefter gik turen over Havebyen og Rubjerg Álle til Sct. Jørgensbjerg, hvor der blev gjort holdt ved “Fredsstenen”, som markerede grænsen for, for Chr. ll’s bevægelsesfrihed, da han var interneret på Kalundborg Slot.
Næste stop var Bomhuset, hvor også Kalundborg bryggeri kom på tale. En deltager kunne oplyse, at den udadtil smukke hovedbygning til den oprindelige købmandsgård og senere bryggeri, var totalt ribbet indvendig og på et tidspunkt var blevet udbudt til salg for 50 ører.

Ved Sct. Jørgensstræde – populært kaldet “Shipkapasset” – blev der dvælet lidt ved minderne om  de imødekommende damer  – ikke mindst over for søens folk – som efter sigende havde boet der.
Der er imidlertid ikke meget tilbage af strædet, efter Kvickly blev bygget på “Rejepytten”.
Videre gik det over Nytorv til Jernbanegade og Bethesdagade, hvor nedrevne og stadig eksisterende bygninger blev omtalt.

Endelig blev der gjort holdt ved fundamentet til “Folen”, en rest af Kalundborg Slot, som svenskerne jo beordrede revet ned i 1659.
En deltager kunne oplyse, at Dannebrog, som efter sigende faldt ned fra himlen under et slag i Estland den 15. juni 1219 (Valdemars Dag), blev opbevaret i Folen. Der må altså have være noget om snakken  …..   :-)

 

Vf. 2016, 2
Vf. 2016, 3
Vf. 2016, 5

 

 

 

Nostalgisk byvandring i Aarby
Onsdag den 24. august 2016

Aarby sogns menighedsråd og Kalundborg lokalarkiv, har sammen arrangeret en nostalgisk byvandring i den centrale del af Aarby.

Rute:  Vi starter fra Aarby Sognegård og går ad Aarbygade til Bastrupvej, til smed Gammelby, tilbage til Aarbygade og ud til det der var engang, nemlig det gamle bageri og købmand Bent Andersen. Igen ad Aarbyvej til det gamle frysehus og derefter ad Aarbygade tilbage til den gamle skole og det gamle forsamlingshus og til sidst, til kirken. Vi slutter af i Sognegården til en kop kaffe med hyggeligt samvær og evt. spørgsmål til ruten.
Alle er velkomne.

Det blev en rigtig hyggeliglig tur med 25 deltager. De fleste var lokalkendte og da vejret viste sig fra sin bedste side, tog alle sig god tid til en livlig debat, om hvem der boede i de forskellige huse og fra hvilke gårde der var blevet udstykket til de hyggelige parcelhuskvarterer.
Man diskuterede også om det var bageren eller købmanden der lukkede sin forretning først, og enedes til sidst om, at det var købmanden.
Der blev fortalt om en “lille tvist” mellem kommuneskolen og friskolen og en kunne huske, hvordan man med en speciel flyvemaskine kunne rydde Fjorden for miner efter krigen, de blev nærmest “suget” op.
Selve “vandreturen” sluttede i kirken, hvor Helga Tidemann Jensen fortalte kirkens historie og om altertavle og prædikestol.

Efter kirken gik vi til sognegården, hvor vi sluttede af med kaffe og kage tillige med Henning Hansens fortælling om motorbanen i Aarby.

 

 

 

 

Reportager fra arrangementer

Arkivernes dag lørdag den 12.11.2011

Det blev en rigtig hyggelig og vellykket dag i vores arkiv.
Mere end 50 personer lagde vejen forbi i løbet af dagen i det smukke efterårsvejr.

Villy Hald holdt et fint og levende foredrag om sin barndom og skolegang som startede 1. april 1940 og derfor også kom til at handle lidt om 2. Verdenskrig, om hvordan elever og lærere forholdt sig til den tyske besættelse. Villy Hald blev da også efter klapsalverne opfordret til at skrive sine erindringer ned, så vi kan have dem for eftertiden. – Så det håber vi, han gør.

Interessen var stor for skolebillederne som var udstillet. Mange fandt sig selv på elevfotos og vi fik flere navne på billederne, hvad vi er meget glade for. Der er ikke noget så ærgerligt, som at have billeder af personer man ikke ved hvem er. Også genkendelsens erindring om de gamle poesibøger vakte glæde og blev af flere studeret nøje.

Indimellem blev der nydt en kop kaffe med tilhørende ”kys” og vores oplevelse var, at alle havde en dejlig dag.

 

 

Reportager fra arrangementer
Reportager fra arrangementer
Reportager fra arrangementer