Kalundborg Lokalarkiv

 

 


ARKIVETS ÅBNINGSTIDER.

Torsdag fra kl. 10.00  – 17.00
og hver den 1. lørdag i måneden  fra kl. 10.00  – 12.00.

Har man ikke mulighed for at besøge arkivet i åbningstiden, kan der evt. aftales tid pr. mail eller telefon, tirsdag fra 10-16 og torsdag fra 10-17.
Arkivet har ikke åbent på helligdage.

 

 

 

Bygning af stakatet 1909

 

 

GENERALFORSAMLING

Kalundborg Lokalarkiv har den 25. marts 2024 afholdt generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægterne for Kalundborg Lokarkiv.

Referat  fra generalforsamlingen med bestyrelsens beretning kan læses under “Generalforsamling 2024 og den nyvalgte bestyrelse under “Organisation”.

Efter generalforsamlingen serverede Arkivet kaffe og kage, og Preben Jensen fortalte, på en udførlig og spændende måde om Vesthavnen.  

 

 

 

 

 

Husmandsstederne i Østrup

 

 

Med det dejlige billede fra bagsiden af bogen “Husmandsstederne i Østrup”, vil vi sige tak til alle (flere end 60 personer) der besøgte Kalundborg Lokalarkiv i forbindelse med bogudgivelsen / præsentation af bogen. Det blev en hyggelig dag, hvor man fik “snakket igennem” over en kop kaffe og et glas vin, hvor man mødte gamle naboer, legekammerater og ikke mindst sin “gamle” skolelære” – så ……

TAK TIL ALLE!

 

Husmandsstederne i Østrup

 

 

LØRDAG DEN 3. FEBRUAR kunne Kalundborg Lokalarkiv

udgive og præsentere bogen: Husmandsstederne i Østrup

 

Pris 150 kr.

 

I 2023 var det 70 siden, at 14 kommende statshusmænd hver overtog et bart stykke jord på 12-15 tdl. land i Østrup. Ikke engang vej var etableret. Året efter overtog yderligere 17 kommende statshusmænd et bart stykke jord på 12-15 tdl. land. Etableringen af husmandsbruget skete med lån i Jordfonden regnet ud fra ældre tegninger. Således var der ikke indlagt vand og i stuehusene var der ikke toilet og bad samt centralvarme.
Denne bog beskriver, hvordan husmændene ofte fra midlertidige boliger i primitive skure fik et husmandsbrug op at stå. Så godt at forskellige husmandsforeninger kom på besøg i sidste halvdel af 1950’erne. Med udviklingen i 1960’erne skulle det imidlertid vise sig, at de fleste statshusmænd måtte tage arbejde for fremmede. Besætningerne af malkekøer blev reduceret. En større udskiftning blandt stats husmændene begyndte i 1970’erne. Hovedsagelig på grund af sygdom og alderdom. Sammenlægninger af husmandsbrug begyndte også i dette årti og har fortsat siden. De sidste statshusmænd forlod først deres sted, da de døde i henholdsvis 2015 og 2017. I dag bor flere af 2. og 3. generation efter de første statshusmænd i Østrup. Bogen beskriver udviklingen gennem de 70 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye bøger på Arkivet !

Se også vore andre bøger i “Arkivbutikken”