Arkivet er byens hukommelse - Den Gule Skole

Kalundborg Lokalarkiv havde ved sin begyndelse i 1958, lokaler oppe under taget på Skolen ved Volden. Skolen eksisterer ikke mere. I dag har arkivet til huset i stueetagen i Det gamle Asyl på Volden

I uge 36 2008, skrev vi i Kalundborg Folkeblad lidt om Kalundborg Lokalarkivs opståen i anledning af arkivets 50 års jubilæum i dag den 13. september 2008.

Men hvorfor har vi lokalarkiver, hvad laver man dog der?
Kort sagt: Vi samler på historie, – lokalområdets historie.
Historien får vi fra nær og fjern, hver gang en betænksom person i ind- eller udland, men med tilknytning til egnen skænker os fotos, billeder, film, dias, dokumenter af enhver art, breve eller postkort.
Ja, men hvad sker der nu med alt det materiale?
– Jo, vi registrerer det digitalt og passer på det.
Vores arkiv er ikke mere kun et dunkelt rum med bunker af gammelt papir og gulnede fotos.
Kalundborg Lokalarkiv er i virkeligheden 2 arkiver – det originale og det digitale.
Hængemapper i stålskab, sådan er vore arkivalier blevet opbevaret gennem arkivets 50-årige historie. Selvom vi kan alfabetet er det ikke altid let at finde det foto, vi lige står og skal bruge.

Det er vi ved at lave om på.
Fremover vil det blive muligt på arkivet at søge i den digitale database, kaldet Arkibas. Om nogle år vil det endda blive muligt at søge på alle de arkiver i Danmark som har købt programmet Arkibas.
Det kræver dog en del forarbejde.
I praksis foregår det ved, at vi henter en hængemappe og opdeler indholdet. Der kan være familiefotos, personlige dokumenter, papirer vedrørende hus eller forretning, gamle postkort, sang til moster Anna eller noget helt andet.
Nu kan registreringen i Arkibas gå i gang.

Arkivet er byens hukommelse - volden
Alle fotos får eet fælles overordnet nummer, f.eks. 1588. Desuden får hvert enkelt foto sit eget undernummer sådan 1588,1, 1588,2 o.s.v. som skrives bag på billedet med en blød blyant. Det enkelte foto registreres nu med nummer og med en kort beskrivelse af motivet. Dernæst lægges alle i en syrefri kuvert med syrefrit papir imellem sig og på kuverten skrives det overordnede nummer som svarer til det digitale nummer i Arkibas-databasen. Dernæst kommer det øvrige fra hængemappen – div. papirer.

Nu gentages proceduren som ved foto-registrering. Nummer og undernummer til hvert enkelt stykke papir, indpakning og arkivering i syrefri æsker med nummer på og op på hylden – så længe der er plads.
I øjeblikket er vi Ulla, Anne Grete, Bodil og Merete som registrerer på skift, for vi har kun 3 PC’er, men vi bliver ikke ”arbejdsløse” de første 2 -3 år.
Registreringen er naturligvis vigtig, men der foregår altså også andre ting på det gamle arkiv.

I åbningstiden kommer der altid besøg – fra nær og fjern. Det kan være for at købe eet af vore mange forskellige hæfter eller bøger, det kan være en forespørgsel, som meget tit lyder: Hvem har boet i det hus, hvor jeg nu bor? eller: Har I noget om min bedstefar?
I dag kan man jo sidde hjemme og finde mange data om sin slægt via nettet, men den personlige kontakt med andre slægtsforskere eller stedkendte personer fra lokalarkiverne kan måske give noget mere ”kød på slægten”.

Indimellem skal der også være tid til at besvare både telefoniske spørgsmål og de som kommer via vores mail. Det bliver en hel del korrespondance frem og tilbage.
Vores lille blad ”Arkiv Nyt” sendes en gang i kvartalet til arkivets medlemmer, men først skal der skrives artikler, findes fotos, det hele sættes op og kopieres, foldes og lægges i kuverter. Det har Ulla og Lone helt styr på i et godt samarbejde.

Med Kalundborg Folkeblad har vi et fint samarbejde. Vi er glade for dette ”hjørne” som du nu læser. Der er også et forarbejde. Vi skal finde ugens emne – gerne et aktuelt for årstiden eller for hvad der rører sig i byen. Ofte skal der ”graves” lidt i gamle bøger efter data og billeder skal findes frem. Når så teksten er skrevet og billederne scannet ind i PC’en, så sendes det hele via mail til Folkebladet, som sætter det pænt op her på siden i lørdagsavisen.

Der er også en del praktiske ting at gøre. Med den lille plads vi har på Volden må mange store ting, malerier, glasplader, store emnesamlinger, bøger eller andet henlægges på fjernarkiv. Det giver kørsel frem og tilbage, og ofte med tunge kasser.
Bøgerne – både den om Lyngen og de indtil videre 5 bøger ”Fra det gamle Kalundborg, Raklev, Røsnæs, Tømmerup og Aarby” er blevet taget godt imod og har også været et stort, men spændende og interessant arbejde for Lone, Ulla, Erik, Arne og Hermann.

At vi, bestyrelsen og os frivillige orker alt dette er fordi vi har interessen for arkivet, interessen for at bevare historien – til glæde for dig og for eftertiden og fordi vi har det godt med hinanden og kan lide at mødes under hyggelige former på Kalundborg Lokalarkiv.

Hvis du vil være med at bevare historien, så hjælp os med at samle. Vi glæder os over hver en ting vi får ind – og husk at også nyere ting bliver gamle engang.

Siden denne artikel blev skrevet i 2008, har Arkivet fået rådighed over hele bygningen på Volden 1, og flere frivillige er kommet til. Der er omkring 10-15 faste frivillige der trofast kommer og arbejder i arkivet. Der er blevet råd til flere pc-er og rigtige gode scannere og ikke mindst, er vi gennem vores registreringssystem arkibas5 tilsluttet arkiv.dk.