Logo Faaborg lokalarkiv
Danmarks første lokalhistoriske arkiv blev oprettet i Fåborg af cand. pharm. Hans Brandt, sammen med en kreds af lokalhistorisk interesserede personer i 1937.

Hans Brandt rejste tillige rundt til andre købstæder i landet og agiterede for oprettelse af flere byhistoriske arkiver, og fortalte tillige om, hvordan man havde grebet sagen an i Fåborg

Hans Brandt kom også til Kalundborg engang i 40-erne, for at undersøge mulighederne her.

Der skulle nu gå mere end 10 år inden tiden var inde, og der var i mellemtiden blevet oprettet 18 byhistoriske arkiver, 12 byhistoriske museer i Danmark, der tillige med biblioteker samlede arkivalier, med henblik på oprettelse af arkiver.

Den 5. September 1958, kom Hans Brandt igen til Kalundborg, og på Kalundborg Bibliotek fortalte han for en lille kreds af interesserede personer om de byhistoriske arkiver.
Det viste sig at både museet og biblioteket allerede lå inde med en del arkivalier og man blev der enige om at selvfølgelig skulle Kalundborg også have sit byhistoriske arkiv.
Allerede ugen efter den 13. September 1958 blev der holdt et stiftende møde, hvor udfaldet skulle blive, at Kalundborg var den 19. by der fik et Arkiv.

Avis udklip Kalundborg Lokalarkiv

Lørdag den 13. september 1958 blev ”Komiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv” stiftet med følgende medlemmer:

Særkonsulent Kr. J. Højberg,
Overbibliotekar Sigurd Krogh,
Pens. Overlærer A. M. S. Myrhøj og hans Frue, Anna Myrhøj,
Bankfuldmægtig og museumsformand Bent G. Calov,
Fhv. stadsbygmester Ejn. H. Nielsen,
Byrådsmedlem Etta Olsen,
Byrådsmedlem J. K. Rasmussen,
Redaktør Kjeld Rasmussen,
Viceinspektør H. E. Hansen
Bankassistent Kurt Nielsen (der senere tog morfaderens efternavn Cappelen).

Den 15. september 1958 kunne man læse i Kalundborg Folkeblad:

Kalundborg byhistoriske Arkiv er nu en Kendsgerning, for saa vidt som der er dannet en Komité på 11 medlemmer, som paa et Møde i Lørdags (den 13. september 1958) enedes om at søge Opgaven løst.

“Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv”

Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kr. J. Højberg
Kr. J. Højberg
Sigurd Krogh
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - A.M.S. Myrhøj
A.M.S. Myrhøj
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Anna Myrhøj
Anna Myrhøj
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Bent G. Carlov
Bent G. Carlov
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Ejn. H. Nielsen
Ejn. H. Nielsen

 

Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Etta Olsen
Etta Olsen
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - J.K. Rasmussen
J.K. Rasmussen
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kjeld Rasmussen
Kjeld Rasmussen
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - H.E. Hansen
H.E. Hansen
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kurt Cappelen
Kurt Cappelen

Kalundborg Lokalarkivs lokaler

Kalundborg Byhistoriske Arkivs første lokaler var et par loftsrum på Skolen ved Volden, der blev indviet den 20. april 1959.
Da skolen senere blev revet ned fik man et lokale og kontor på biblioteket, suppleret med et stort kælderlokale på Ulshøjskolen.
Siden blev det på Asylet, hvor Arkivet stadig har til huse. Til at begynde med et par enkelte små rum, dog efterhånden suppleret med et ekstra lokale og 2 store kælderlokaler på Skolen på Herredsåsen.
I dag råder arkivet over hele Asylet, og stadig med de to store kælderlokaler.

Kalundborg Byhistoriske Arkiv skiftede siden navn til Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv og igen i 2001 til Kalundborg Lokalarkiv som det hedder i dag.

Kalundborg Lokalarkivs lokaler - Skolen
Skolen v. Volden
Kalundborg Lokalarkivs lokaler - Bibliotek
Kalundborg Bibliotek 1962
Kalundborg Lokalarkivs lokaler - Asylet
Asylet oktober 1961

Kalundborg Lokalarkivs formænd gennem mere end 50 år

Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kr. J. Højberg
Kr. J. Højberg
1958 – 1970
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kurt Cappelen
Kurt Cappelen
1971 – 1972
Sigurd Krogh
1973
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Kurt Cappelen
Kurt Cappelen
1974 – 1984
Sigurd Krogh
1984 – 1991
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - John Stampe
John Stampe
1992 – 1998
Linda Eriksen
1999
Kommiteen for Kalundborg Byhistoriske Arkiv - Bent Christiansen
Bent Christiansen
2000 – 2013