Paraplyen er en paraplyorganisation for Lokalhistoriske arkiver og arkivforeninger i Kalundborg Kommune

Paraplyen består af en Styrelse, der udgør 2 personer fra hvert arkiv eller arkivforening i Kalundborg kommune.
den daglige ledelse varetages af “Ledelsen”, bestående af Formand, Næstformand/Kasserer og Sekretær i samråd med Styrelsen

Paraplyen har til formål, at skabe de bedst mulige vilkår, for at de lokalhistoriske arkiver og arkivforeninger i Kalundborg Kommune,
og tillige varetage ansvaret for, at værne om og formidle den lokale kulturarv.

Yderligere kan læses på Paraplyens hjemmeside:  https://arkivparaplyen.dk