Foreningen

Kalundborg Lokalarkiv
Volden 1
4400 Kalundborg
Åbningstider:
Hver torsdag fra kl. 14-17
1. lørdag i hver måned fra 10-12
eller efter aftale.
NB.: Arkivet har ikke åbent på helligdage.

Kalundborg Lokalarkiv omfatter Vor Frue, Nyvang og Årby Sogne i Kalundborg kommune.
Bestyrelsen og medarbejderne består af frivillige, interesserede personer med kendskab til egnens lokalhistorie m.v.

Arkivets formål er: at indsamle, registrere, bevarer og formidle byens historie.
Dvs. fotos af hverdag og fest, arbejde og foreningsliv, byens bygninger og miljøer.
Arkiver fra virksomheder, foreninger, institutioner og enkeltpersoner m.v.

Derfor har vi brug for opbakning både fra privatpersoner, firmaer og foreninger.

Så bliv medlem af Kalundborg Lokalarkiv.

Som medlem får du tilsendt medlemsbladet Arkivnyt 4 gange om året.

Et årskontingent koster:
Enkeltpersoner: 125 kr.
Ægtepar: 185 kr.
Firmaer/ Foreninger: 250 kr. og opefter efter eget ønske

Anmodning om medlemskab kan ske ved personlig henvendelse i arkivets åbningstid
eller pr. tlf.: 59514070
eller mail: info@kalundborg-lokalarkiv.dk

Ang. Persondataforordningen.

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft, hvilket betød skærpede krav til behandlingen af de personlige oplysninger, som vi har omkring dig.

De oplysninger, som vi er i besiddelse af, er navn, adresse, eventuelt telefonnummer og mailadresse.
Alle oplysninger, som vi har fået af dig.
Vi er ikke i besiddelse af personfølsomme oplysninger.
Oplysningerne er opbevaret på arkivets PC, hvortil der kræves adgang med password. Oplysningerne videregives ikke til andre og opbevares alene indtil dit medlemskab ophører.
 

Dine personlige oplysninger anvender vi i forbindelse med opkrævning af kontingent, indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af arkivets blad Arkivnyt.
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til arkivet eller Datatilsynet.

Find os her