Oversvømmelser

Frelsens Hær har i mange år holdt til i Møllestræde. Men huset har en forhistorie, som nok har været “Hæren” bekendt, men åbenbart ikke har virket afskrækkende, skønt historien ikke hører til de mest hyggelige. En skrædder, Peter Skov, fortalte i 1945 til Dansk Folkemindesamling, at det spøgte i huset. Han havde ganske vist ikke selv oplevet det, men han havde det fra pålidelig kilde.

Det spøger i huset.
Opholdt man sig i huset ved midnatstid, gik der en mand gennem huset, med en sæk på nakken. Det lød som om, den var fyldt med knokler og manden stønnede hele tiden.

Nærmest som et: ÅÅÅÅhhh – ÅÅÅhhh

Et par Frelserofficerer, som engang overnattede i huset og hørte ham gå gennem soveværelset og ud i køkkenet, hvor han med megen støj hældte knoklerne ud af sækken. De blev iskolde af angst og forlod straks huset. En anden gang var en engelsk officer på besøg. Han lo af historien og sagde: “Det er jo bare hallucinationer” Han ville bevise, at det var pjat og satte sig derfor til at våge natten igennem i en kurvestol i køkkenet. Ved midnatstid lød der et skrig fra køkkenet. Han fortalte at Spøgelset havde væltet hans stol og sat alle ti fingre i ansigtet på sig. Den engelske herre blev næsten sindsforvirret af denne hændelse. Også han forlod skønsomt huset. Men hvem var det, der gik igen? I ejendommen, opført i 1910, havde der tidligere været slagteri og pølsevirksomhed. Man fortalte, at ejeren havde slagtet ikke blot sin kone, men adskillige andre kvinder. Han havde lavet pølser af disse stakkels kvinder. Straffen for disse forbrydelser var derfor at han skulle gå igen, som spøgelse.Af gode grunde turde ingen opholde sig i huset om natten. Huset har i mange år været opholdssted for Frelsens Hær og der forlyder intet om at spøgeriet har gentaget sig. Måske har den formastelige ejer fået syndsforladelse dag han udsatte den engelske herre for denne alvorlige forskrækkelse. Ingen kender til historiens rette sammenhæng. Men, historien skulle være sand.

Frit efter oplæg af Lise Højrup.