Reportager fra arrangementer i Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening

Onsdag 7.november 2011 havde foreningen besøg af museumsleder Martin Borring Olesen, Kalundborg Museum. Han ville fortælle lidt om sig selv, og Kalundborg Museum. Martin, der er uddannet middelalderarkæolog har studeret bl.a. på Moesgård og været på Vordingborg Museum, hvor han stod for formidlingen.

Et bedre sted end Kalundborg kunne Martin ikke tænke sig. Dels på grund af de mange aktiviteter der er ved Tissø, og fundene derfra. Den femtårnede kirke, Hærvigen, og ikke mindst Kalundborg Slot.

I museumsverdenen er museerne ofte meget lokalt forankret, men de er jo alle underlagt museumsloven. Martin omtalte også de mange hjælpere der er tilknyttet museet.
Som middelalder ekspert skal der en meget stor portion viden til at kende alle de grene som middelalderen indeholdt og det er derfor ikke muligt for en enkelt person at dække hele det store område. Skulle der være eksperter på alle disse områder ville det blive økonomisk uoverkommeligt for de enkelte museer. Derfor samarbejder man med andre museer, og således bliver der på den måde meget større resurser til rådighed.
Martin nævnte de 4 fokusområder man arbejder med i Kalundborg, og som alle har meget stor tilknytning til netop Kalundborg.

1. Jægerstenalderen.
2. Vikingetiden – fundene ved Tissø
3. Middelalderen – her tænkes på Højbyen, samt at korstog også udgik fra Kalundborg.
4. Havnestederne – Kalundborg er et naturligt sted at anlægge havn,

Ligesom i alle andre dele af samfundet er centraliseringer også på tale i museumsverdenen, og Kulturarvs styrelsen beder da også om centraliseringer i lighed med den seneste kommunesammenlægning. Derfor ser mange museer sig om efter ”giftermål” for at samarbejde i større stil. Det kunne f.eks. være Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted og Næstved. I dette samarbejde peges der isæt på at de alle har specielle fagområder der ikke må gå til spilde ved en evt. fusion. De berørte kommuner skal også udtale sig, og de har også ret til at vælge blandt de løsninger der fremlægges, da de betaler 2/3 af driftsudgifterne til museerne.

Martin ønsker ikke at det bliver en stor centralistisk løsning det ender med.
Efter foredraget var spørgelysten stor, og Martin uddybede de mange spørgsmål der blev stillet, og sådan blev vi alle en del klogere på hvad der rører sig på Kalundborg Museum.