Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri

Helt tilbage i 1853 blev der i ejendommen Kordilgade 83, brygget øl og lavet brændevin. Forhuset der stadig eksisterer, blev opført som købmandsgård tilbage i 1793, til beboelse og handel, og i gården fandtes brændevinsbrænderi og maltkølle.

Efter forskellige ejere købte og overtog brygger C.L.S. Kinck fra København ejendommen for 13.000 Rdl. og oprettede det første ølbryggeri i Kalundborg, dog kun med hvidtøl.
1871 overtages bryggeriet af H.P.M. Jespersen, der var en mere driftig mand, som hurtig fandt ud af at hvidtøl nok ikke gjorde det alene, da det bajerske øl fra København var ved at fortrænge hvidøllet.

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri

I 1880 lykkedes det af få den første øl på gaden, som oven i købet vandt stor anerkendelse.
Da der skulle bruges en del kapital til driften af bryggeriet blev det omdannet til et aktieselskab og fik herefter navnet ”Kallundborg Aktiebryggeri”.

En meget væsentlig bestanddel af, og grunden til anerkendelsen af Kalundborgøllet var den fine byg man brugte og var i stand til at dyrke på Kalundborg egnen.
Bryggeriet opnåede her igennem eneret på en særlig god malt, som man brugte på de fleste andre danske bryggerier og som man også eksporterede, bl.a. til de andre nordiske lande.

Man foretog flere store udvidelser op gennem årerne og i 1930-31 tog man et helt nyt stort bryghus i brug.
Trods de fine produkter, blev konkurrencen med de store, både danske og udenlandske bryggerier for stor og på en generalforsamling den 24. marts 1960 blev forslaget om lukning af bryggeriet vedtaget.
En ellers til det sidste god, rolig og sund forretning lukkede efter mere end 100 år.

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Bryggeri