Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Savværk
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Savværk

Som der står skrevet i artiklen i ”Jul i Kalundborg” 1984, ”Træ er et dejligt materiale, godt at se på og godt at snuse til” – og jo også et af de mest benyttede byggematerialer verden over.

”Kalundborg Sav- og Høvleværk” blev etableret af ”Kallundborg Trælasthandel”, Jens Nimb helt tilbage i 1896, under ledelse af J. Barslund.
Men kun 5 år efter i 1901, opstod der brand i savværket, der var så voldsom og omfattende at den tog flere bygninger i Kordilgade med, Kordilgade 34 – 42.

I 1906 overtog J.Barslund selv savværket og udvidede med forskellige snedkermaskiner, hvilket fortsatte op gennem årerne.
Det var blevet en ret betydelig virksomhed med 12 – 14 ansatte, da Barslund i 1928 solgte den til Købmand S.P. Jensen og Tømmerhandler Chr. Petersen, Kalundborg Tømmerhandel.

Ved ejerskiftet blev der moderniseret, idet man gik fra de gamle dampmaskiner, der blev erstattet af moderne elektromotorer.
Den gamle kedel, var dog stadig i brug, men uden maskinen, idet man fyrede med spåner og savsmuld ved trætørring.
Døren til kedlen gik lige ud til det fri, den var altid ulåst, hvilket mange landvejsriddere benyttede sig af, idet de altid her, kunne finde et lunt sted at overnatte – så mellem de ”overnattende gæster” blev kedelrummet også kaldt ”Chr. Pinds Pensionat”.

Omkring 1930, solgte S.P. Jensen sin andel til Chr. Petersen. Og savværket har således, til den sidste dag været en del af Kalundborg Tømmerhandel.
Kalundborg Tømmerhandel eksisterer stadig og er stadig i Familien Chr. Petersens eje og videreføres af familien Meredin Petersen.