Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Dampmølle
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Kalundborg Dampmølle

Møllen på Slagelsevej blev bygget i 1804 af H. Bruhn, og var en såkaldt Hollandsk mølle med et vingefang på 42 alen (en sjællandsk alen = 62,81 cm). Oprindeligt med store tunge møllesten til at knuse kornene, men da de skrå riller i møllestenene med mellemrum skulle hugges op for at kunne arbejde, gik man senere over til rillede jernvalser, hvor den ene kører lidt hurtigere end den anden.
Opførelsen af møllen kostede 12.000 rdl. og var dengang Danmarks største.

Samme år som møllen blev bygget, solgte H. Bruhn den til Oluf Petersen, som kun havde den i seks år, hvorefter han solgte den til købmand Niels Holst.
De næste år blev møllen solgt flere gange. Omkring 1870 købte møller Carl Boisen den og han havde den til 1881, hvorefter Peter Larsen overtog den og drev den indtil 1913.

I 1919 blev skorstenen revet ned og omkring 1930 blev vingerne taget ned.
I ca. 20 år(indtil 1943) hørte møllen til Kalundborg Brødfabrik, som dengang lå på hjørnet af Slagelsevej og Sct. Jørgensbjerg.
Den sidste møller på den 173 år gamle mølle var Christen Otto Christensen, der drejede nøglen om den 15. august 1979. Den var da 175 år gammel.

Autoforhandler Simon Lindorf købte møllen og afsatte det gamle maskineri til Tikøb Mølle. Det sidste af den gamle mølle brændte den 17. november 1981.