Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Olieraffinaderiet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Olieraffinaderiet

Kalundborg Olieraffinaderi

Trods protester fra naboen Dans Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, lykkedes det Dansk Asfaltfabrik at starte Produktion i juli 1935 i rammerne omkring Itaminfoderfabrikken på Østre Havnevej.
Virksomheden havde valgt Kalundborg som beliggenhed pga. byens dybe havn og centrale beliggenhed.
Den første ladning råolie kom fra Mexico og blev benyttet til fremstilling af Benzin, Petroleum, solarolie og hovedproduktet asfaltbitumen.

I efteråret 1938 blev virksomheden solgt til DDPA og Dansk Shell, og blev samtidig et selvstændigt aktieselskab under navnet ”Kallundborg Olieraffinaderi A/S”, og Civilingeniør A Tholl, som havde været med fra starten af Asfaltfabrikken, fortsatte som raffinaderiets driftsleder.

Råolien kom nu fra Venezuela. Da krigen brød ud gav det en del problemer, da 2 ud af 3 skibsladninger der var på vej til Kalundborg, blev beslaglagt.
Men ”nød lærer nøgen kvinde at spinde”, så man lavede forsøg med tørvetjære, der var et affaldsprodukt fra de danske elektricitetsværker der under krigen blev nødt til at fyre med tørv i deres generatoranlæg. Efter produktion med raffinering af tørvetjære gennem nogle år begyndte Kallundborg Olieraffinaderi i 1944 at fremstille benzin og dieselolie af råolie der kom med
tankvogne eller skib fra Tyskland. Det var det eneste sted man i Danmark hvor man raffinerede råolie, og det så meget at man kunne forsyne hele Danmark med Benzin og dieselolie.

Efter Krigen fortsatte man som en mønstrevirksomhed med produktion af asfalt og dieselolie til man lukkede i 1966.

Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Olieraffinaderiet
Virksomheder - Kalundborg lokalarkiv - Olieraffinaderiet