Lørdag den 21. marts 2009 bragte vi i ”Det gamle arkiv” billeder og omtale fra Dokhavnen / tørdokken, hvor sænkekasserne til Storebæltsbroen blev støbt.

Da vandet blev lukket ind i den store tørdok så sænkekasserne kunne flyde og bugseres til Storebælt, var der næsten allerede en havn.
Dokhavnen er nu en del af Kalundborg Havn.

Den første virksomhed der etablerede sig ved Dokhavnen var NKT Flexibles. Herefter kom i 2000 en ny stor kaj til Statoil, og i løbet af 2009 vil den nye Pronova fabrik også være i drift.

På området er også Kalundborg’s rensningsanlæg og vinteropbevaring / bedding for lystbåde m.m.
Som det fremgår af billederne er det store ting der arbejdes med på Dokhavnen.

Dokhavnen / Sydhavnen
Kalundborg inderfjord i 1983 med Asnæsværket,
Statoil pieren og Olieøen.
På arealerne mellem Statoil og Olieøen blev
dokhavnen anlagt i 1992.
Dokhavnen / Sydhavnen
Arealet i Kalundborg inderfjord hvor den store dokhavn / tørdok blev anlagt.
Midt i billedet ses Fuglebæksåen, til højre Statoil-
pieren, til venstre Bukh og i baggrunden Novo.
Dokhavnen / Sydhavnen
Kabelskib som skal afhente søkabler fra
NKT Flexibles.
I forgrunden Fuglebæksåens udløb i Dokhavnen.
Foto: 03.11.1996.
Dokhavnen / Sydhavnen
Dokhavnen.
Til højre ses stævnen på M/T Navion Europa, som
losser olie til Statoil.
Foto: 08.05.2008.5
Dokhavnen / Sydhavnen
Der er i Dokhavnen også plads til en anløbsplads for
de store tankskibe til Statoil raffinaderiet.
Foto: 08.05.2008.
Dokhavnen / Sydhavnen
Dokhavnen med den nye Pronova fabrik.
I forgrunden den russiske floddamper ”Dunkan”,
som nu er transporteret til et museum i Tyskland.
Foto: 08.05.2008.
Dokhavnen / Sydhavnen
NKT Flexibles store kabeltromler fylder godt i
området ved Dokhavnen.
Foto: 08.05.2008.