De færreste, som i dag kører eller går en tur i Elmegade, tænker vel ikke på, at for 135 år siden gik Kalundborg fjord ind til nord for Elmegade.

Det Sjællandske Jernbaneselskab som i december 1874 startede togdriften mellem Roskilde og Kalundborg anlagde, for at få jernbanesporene frem til Kalundborg station, en dæmning over den inderste, nordlige del af Kalundborg fjord.

Dæmningen var forsynet med et par sluser, således at der kunne ske en fornyelse og afvanding af det ca. 9½ tønder land store lavvandede område nord for dæmningen.

Navnet Rejepytten er nok kommet af, at det i starten efter inddæmningen, var muligt at stryge rejer i det lavvandede område.

Kalundborg Kommune fik i 1878 ”meddelt bevilling til”, indenfor 20 år, at tørlægge området nord for jernbanelinien mellem Nygade og Slagelsevej. I 1889 ”andrager” Kalundborg byråd Landbrugsministeriet
om en forlængelse af fristen for tørlægning med 10 år.

I mange år blev renovation, affald og andet fyldmateriale fra Kalundborg kørt ud på Rejepytten, og vi skal nok helt frem til starten af 1950erne før hele området var opfyldt

Rejepytten
Foto: 1896
Stien over Rejepytten mellem Slagelsevej/Petersminde og Nygade.
Midt i billedet ses de sydligste huse på Margrethevej.
I baggrunden til højre Villa Højbo og Møllebakken.
Rejepytten
Foto: 1900
Dette billede er taget fra Kalundborg Dampmølle (Rema 1000) på Slagelsevej,
og viser til venstre hvor langt Kalundborg Fjord /Rejepytten gik ind efter at
jernbanedæmringen var anlagt.
Til højre Møllebakken og til venstre for Villa Højbo er tømrermestrene
Ostermann og Sørensen i gang med at bygge
”Lille Amalienborg” på Sct. Jørgensbjerg 16-18.
Skorstenen længst til venstre tilhørte Kalundborg Slagteri,
som lå der hvor Nytorv nu ligger.
Rejepytten
Foto: Slutningen af 1940erne
Den vestlige del af Rejepytten. I forgrunden ses fra venstre
Kalundborg Slagteri, DLKs samlestald, brændselshandler
Jens Andersens plads og nogle af haverne på Rejepytten.

Midt i billedet, øverst, ses pumpestationen, som i dag er gravet ned i jorden,
men ligger mellem Kvickly og Apoteket.
Lige over DLKs samlestald ses 3 vogne, den ene er Fiedels Kulgrube og
de to andre er karusselejer Kronbergs vogne, som i mange
år havde vinterplads på dette sted.

Rejepytten
Foto: 1965
Så er Elmegade, fra Slagelsevej til Nygade, blevet anlagt, og der er kommet en del
bebyggelse langs med gaden. Nu er Rejepytten væk – den havde også sin charme,
bl.a. som legeplads for områdets børn gennem mange år.