Kalundborg Kricketklub opstod i 1889, der var 20 medlemmer og man brugte nogle arealer på Gisseløre, hvor der blev spillet kricket søndag formiddag. Der var, grundet datidens lange arbejdsdage, ikke tid til at dyrke sporten på hverdagsaftener. Der har gennem årene været en del sports aktiviteter på Gisseløre. Først i 1930-erne blev der rigtig startet på anlæg af et stadion på Gisseløre. Der blev anlagt idrætsbaner m. m. I slutningen af 1930erne begyndte medlemmerne af de forskellige klubber opførelsen af et klubhus. Det tog et par år før det var færdigt, for alt arbejde foregik med frivillig arbejdskraft fra bl.a. Kalundborg Hockeyklub, Kalundborg Kricketklub, Kalundborg Idrætsforening og de dengang 2 fodboldklubber. Den 10. august 1941 blev det nye Gisseløre Stadion ”Idrætspark” indviet med bl.a. tale af borgmester Frederik Andersen. Det var et flot nyt stadion der blev indviet, og mange avisartikler fortæller i årenes løb om tilbygninger og moderniseringer af anlægget. Nu, ca. 70 år efter, ser det ikke ud til at der bruges ret mange penge til vedligeholdelse. Hvor meget anlægget bliver brugt i dag, har jeg ikke nogen fornemmelse af, men en uge om året forvandles hele området til festplads ved Kalundborg Rock`er.

gisseloere-stadion-1-kalundborg-lokalarkiv
Anlæg af de første atletikbaner på Gisseløre Stadion.
Fra venstre Carl Christensen, S. Jensen, Postbud Carl Olsen, Rich. Risum og Helmuth Petersen
Foto: 1931
Gisseløre Stadion
Der bygges på klubhuset på Gisseløre.
Fra venstre: Laur. Rasmussen,
som nr. 3, stadsbygmester Ejner
H.Nielsen, og som nr. 4 murer Poul
Høi. Øverst ved flagstangen Holger
Jacobsen.
Foto: 1940
Gisseløre Stadion
Heste og vejarbejdere er her kommet på arbejde med at pløje den gamle belægning op i Kordilgade.
I baggrunden ses Klaundborg Slots Ladegård / Kålund Klosters Kostald.
Næsten alle de øvrige huse på billedet kan også i dag ses i den vestlige del af Kordilgade og Lindegade.
Foto: 1919
Gisseløre Stadion
Rejsegilde på Stadionbygningen på Gisseløre.
Foto: 1940
Gisseløre Stadion
Hovedindgangen til Gisseløre Stadion Den særprægede portal er lavet helt i træ og fremstillet hos tømrermester Oluf Houg.
Foto: 1941
Gisseløre Stadion
Luftfoto af Gisseløre Stadion og Houget.
Øverst til venstre Vor frue Kirke og
Vesthavnen.
Foto: 1965
Gisseløre Stadion
Klubhuset på Gisseløre Stadion.
Foto: 1985
Gisseløre Stadion
Forberedelserne til Kalundborg Rock-er 2009 er gået i gang
Foto: 28.07.2009