Lundevejs indkøbscenter
Lundevej 11-13-15 og hjørneejendommen Hærvigsgade 1.
Foto: 01.04.2009
Lundevejs indkøbscenter
Lundevej 9-11-13 og hjørneejendommen
Hærvigsgade 1.
Foto: 1982

Lundevej er fra gammel tid Kalundborgs indfaldsvej fra Røsnæs og der har igennem årene været stor trafik til og fra byen.

I 1900 årene opstod der mange butikker på sydsiden af Lundevej lige øst for Hærvigsgade. Her opstod et helt lille ”Indkøbscenter” hvor der indenfor ret kort afstand var mange handelsmuligheder.

På Lundevej 9 var der skomagerværksted, i nr. 11 var der både slagter- og købmandsbutik, og i nr. 13 bagerbutik. I hjørneejendommen Lundevej/ Hærvigsgade var der gartnerbutik og en manufakturforretning og på Lundevej 15 var der ismejeri og 50 meter længere mod vest endnu en gartnerbutik. Også i Hærvigsgade var der købmandsbutik, så der var mange indkøbsmuligheder i området.
Købmandsbutikken i nr. 11 flyttede senere til hjørneejendommen Lundevej / Hærvigsgade.
Alle butikker er nu nedlagt.

Kalundborg Lokalarkiv har modtaget en del materiale omkring bagermester A.F. Larsen, Lundevejens Mønsterbageri, Lundevej 13. Vi kan se at A.F. Larsens bageri blev åbnet for ca. 94 år siden, den 29. april 1915.
Af et ”visitkort” som bager Larsen udsendte i forbindelse med åbningen, står der bl.a. at en fødsels-dagskringle kostede 25 øre, i dag små 100 år efter er 25 øren afskaffet.

Der står også ”Stege besørges”, hvilket dækker over at folk kunne komme med deres stege, ænder m.m. og få dem stegt i bagerens ovn.

Første verdenskrig (1914–18) fik fra 1917 den betydning for bager Larsen, at der blev indført rationeringsmærker (brødkort), så man kun kunne købe et bestemt antal rugbrød og franskbrød per måned.
Indenrigsministeriet udsendte også en bekendtgørelse om at franskbrød kun måtte veje 150 eller 300 gram per stk.

Det har ikke været nogen let start for et bageri, for der var også andre ting der var rationeret bl.a. sukker.
Bagermester A.F. Larsens søn Kai Larsen var også bager og arbejde i Lundevejens Mønsterbageri som bagersvend / bagermester.

Lundevejs indkøbscenter
Bagermester A.F. Larsens butik Lundevej 13.
Tegnet af Otto Stoltenberg 1945. (Postkort)
Lundevejs indkøbscenter
Bager Larsens “Visitkort” fra 1915
Lundevejs indkøbscenter
Rationeringskort. Brødkort og sukkerkort fra 1917
Lundevejs indkøbscenter
Dette foto er nok fra gården til Lundevej 13
Lundevejens Mønsterbageri.
Hvem er de 2 damer på billedet ?
Hvornår er det fra ?
Lundevejs indkøbscenter
Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet 15. maj 1917.
Lundevejs indkøbscenter
Nielsine Andrea Larsen ved bagerbutikken
Lundevej 13.
Foto er nok fra først i 1920-erne.
Lundevejs indkøbscenter
Bagermester Andreas Frederik Larsen og hustru Nielsine Andrea Larsen født Jensen.
Billedet er fra gården til Lundevej 13, og er måske fra deres sølvbryllup den 15.09.1934 ?

I Det gamle Arkiv lørdag den 16.05.2009 i kalundborg Folkeblad, bragte vi 2 billeder fra Lundevejens Mønsterbageri, et af bagermester Anders Frederik Larsen og hustru Nielsine Andrea Larsen, født Jensen, hvor vi skrev at det måske var et sølvbryllupsbillede, samt et billede af 2 damer som vi mente var fotograferet i gården til Lundevej 13.

Fra Anne Larsen i Ringsted har vi modtaget en mail hvor hun fortæller, at hun som barn hvert år besøgte bageren på Lundevej , og at billedet af de 2 damer er velkendt, da hendes familie har et magen til og at det formentlig er fra omkring 1895 – 1905 og uden tvivl fra Kalundborg.

Anne Larsen skriver:
Den bagerste dame er min oldemor, hun hedder Mette Kirstine Nielsdatter, født den 14. dec. 1850 i Rugtved, Viskinge sogn.
Den forreste dame er nok den mest interesante i forbindelse med artiklen, hun er søster til Mette Kirstine og hedder Karen Sofie Nielsdatter, født den 26. Januar 1852 i Rugtved, Viskinge sogn.Hun blev gift den 29. juni 1883 i Kalundborg med skomager Frederik Jensen (Svendefar).

De fik kun et barn: Nielsine Andrea Jensen, som blev gift den 15. sept. 1909 i København, med bager Andreas Frederik Larsen, (bageren på Lundevej).
Vi siger tak til Anne Larsen for oplysningerne om fotoet af de 2 damer.
Kalundborg Lokalarkiv fik nu mulighed for at tilføje nye oplysninger til de 2 foto, som vi i artiklen satte spørgsmålstegn ved. Vi kender nu navne m.m. på de 2 damer på fotoet fra omkring 1900.
Billedet af bagermester Andreas Frederik Larsen og hans hustru Nielsine Andrea Larsen er fra deres sølvbryllup den 15.09.1934. (Også oplyst af Anne Larsen)