I slutningen af 1800-tallet var nogle få af husene på Gisselørevej blevet bygget, men først i perioden 1913 – 1914 blev 17 af husene på Gisselørevej opført. Disse huse blev bygget på nogle arealer som var blevet købt af en nystartet arbejderbyggeforening, så langt de fleste af husene på Gisselørevej stammer således fra tiden mellem 1913 – 1914.

Omkring Gisselørevej var der før i tiden mange indkøbsmuligheder.

I krydset Hestehaven – Lundevej – Lundemarken og Gisselørevej lå der på sydsiden 2 købmandsbutikker, på nordsiden, ud mod Ellinglund, havde gartner Rasmussen sin butik, og på den anden side af Lundemarken, ind mod byen, var der slagterforretning. Den sidste af disse 4 butikker der lukkede var købmand Willy Møller, Gisselørevej 4.

Længere nede af Gisselørevej i nr. 8, var der i mange år en iskiosk. Om sommeren kunne man hos fru Larsen købe is, slik m.m. når turen gik til badeanstalten på Gisseløre, eller når man var på vej hjem fra stranden.

Gisselørevej
Gisselørevej set fra nord.
Vejen er endnu kun en grusvej, bemærk de store telefonmaster.
I det første hus på højre side, Gisselørevej nr. 4, var der i mange år Købmandshandel.
Foto: ca. 1917
Gisselørevej
Gisselørevej set fra syd. Foto: ca. 1917

Gisselørevej
Der er gang i læbeplantningen på Gisseløre.
I baggrunden husene i den sydlige del af Gisselørevej.
Foto: 1930
Gisselørevej
Børnene har travlt med forårssejlads på Ellinglund.
Til venstre gartner Rasmussens hus og til højre købmandsbutikken på den østlige side af Gisselørevej.
Foto: forår 1943
Gisselørevej
Gisselørevej set fra nord. Længst til højre og venstre husene, hvor de 2 købmandsbutikker tidligere lå.
Foto: 28.06.2009
Gisselørevej
Gisselørevej set fra syd.
Foto: 28.06.2009