Elmegade blev anlagt i 1897, som en blind sidevej til Nygade. 50 m. fremme af Elmegade var der i mange år en træbom, som forhindrede videre kørsel ud mod Rejepytten.
Bebyggelsen på begge sider af Elmegade bestod af små en og to familiehuse. De sydlige af disse huse blev nedrevet i forbindelse med gade gennembruddet i 1970erne.

Først i starten af 1960erne blev vejen etableret lidt længere frem. På gartner Olsens jord ved Rejepytten, Elmegade 15, blev der bygget en lille plasticfabrik, som bl.a. støbte plastdele (kølergitre) til Bukh traktorer. Denne plastfabrik fik ikke lang levetid. I 1965 købte Kalundborg Kommune bygningen i Elmegade 15 og etablerede her Kalundborgs første beskyttede værksted, Kareva, som i 1997 flyttede til Rynkevangen.

Karevas bygninger blev i 1999 nedrevet for at give plads for McDonald, som kun fik nogle få år til at forsyne Kalundborgenserne med div. fast food. Bygningen blev senere brugt som ”flaskehus” for Kvickly.

Der blev i 2008/09 gennemført en stor om – og tilbygning af Elmegade 15, som i dag er hjemsted for det nye Kalundborg Svane Apotek.

I 1961/62 blev hele Elmegade fra Nygade til Slagelsevej færdigetableret, og der er på begge sider af gaden gennem årene kommet mange nye virksomheder og butikker.

Elmegade
Foto: juni 1985
På dette luftfoto ser vi til venstre Elmegade, Kareva, Kvickly og den store parkeringsplads.
Til højre, op mod Sct. Jørgensbjerg, ses bl.a. gartner Olsens ejendom og Bryggergården.

 
Elmegade
Foto: sommeren 1985
Elmegade. Til venstre skiltet ved Falck stationen,
i baggrunden S.P. Jensens lille kornsilo, som nu
er nedrevet, og til højre OK tanken, Kareva og Kvickly
Elmegade
Foto: 28.07.1993
Kareva, Elmegade 15.
Elmegade
Foto: juni 1999
Nedrivningen af Elmegade 15.
Her ville vi gerne kunne bringe et billede af
McDonald, men lokalarkivet har ikke et foto fra denne periode.
Har du evt. et billede af McDonald ?