Kalundborgs hovedstrøg og gågade, Kordilgade, har gennem årene skiftet vejbelægning og udseende en del gange.
På det ældste foto fra 1894 er gaden belagt med brosten. Denne belægning blev udskiftet til en ny brostensbelægning i 1919, og i slutningen af 1940erne blev hovedgaden asfalteret.
I 1985/86 fik en del af Kordilgade igen brostensbelægning, og i de seneste år er hele gågaden blevet belagt med kinesisk granit.

Kordilgade
På dette foto fra den vestlige del af Kordilgade er trafikken begrænset til en enkelt trækvogn og nogle få hestevogne.
Bemærk skiltet til højre, som reklamerer for Horsesn Tugthus Udsalg.
Til venstre ses Ole Lunds Gård.
Foto: 1894
Kordilgade
På billedet fra 1906 er der ikke meget trafik i Kordilgade.
I det første hus til venstre har Kocks boghandel butik i dag, i første hus på højre side er der X-tra butik, og derefter Slagter Jacobs butik.
Foto: 1906
Kordilgade
Heste og vejarbejdere er her kommet på arbejde med at pløje den gamle belægning op i Kordilgade.
I baggrunden ses Klaundborg Slots Ladegård / Kålund Klosters Kostald.
Næsten alle de øvrige huse på billedet kan også i dag ses i den vestlige del af Kordilgade og Lindegade.
Foto: 1919
Kordilgade
I sommeren/efteråret 1985 blev den vestlige del af Kordilgade, fra Lindegade til Solskinspladsen, omlagt fra asfaltvej til igen at være brostensbelagt.
Foto: juni 1985
Kordilgade
På Hjørnet af Kordilgade/ Lindegade/ Møllestræde/ Skibbrogade er vejarbejdet og omlægningen af gaden snart ved at være færdig.
Foto: 1985
Kordilgade
Vejarbejdet i Kordilgade er nu færdigt, og det er endnu muligt at køre i bil gennem Kordilgade.
Foto: 1987
Kordilgade
Sådan ser Kordilgade ud i dag, hvor der med et fint resultat, er lagt kinesisk granit i hele gaden.
Men mangler der ikke nogle flere træer og blomsterkummer ?
Foto: 20.09.2009