Vi har tidligere, den 19. september 2009, i det gamle Arkiv bragt billeder fra markeds og torvehandelen som
den foregik på torvet fra 1938 til 2008.
Vi har nu fundet nogle flere billeder som viser hvordan der har set ud på Torvet, siden det fik sin nuværende
form i 1850erne. Før den tid har der nok også været en form for plads/torv som adskillelse mellem Kalundborg
Slot og husene i højbyen.

Torvet
Dette billede fra Torvet viser at en af byens
Brønde / vandpumper stod foran Gyths Gård
der har nok været stor trafik efter vand fra
denne centrale brønd.
Det var måske en ide at rekonstruere en
brønd / vandpumpe på dette sted, når engang
Torvet skal istandsættes.
Vor frue kirke har kun 4 tårne. Midtertårnet
styrtede sammen den 7. september 1827, og
og var først genopført i 1870.
Foto: P.W.G. Timm, 1863
Torvet
Torvet set fra det østlige tårn på Vor Frue Kirke.
I forgrunden ses Adelgade, og til venstre i
baggrunden 2 hollandske møller på Møllebakken.
En af disse møller brændte i marts 1891.
Midt i billedet Rådhuset, der blev opført af
Kalundborg Kommune i 1848-54. I 1942 fik
bygningen det udseende den har i dag.
Foto: Reinau 1889
Torvet
Torvets vestside domineres af Gyths gård, som blev bygget i 1834 af dyrlæge Eskild Schnittger, men grunden/ejendommen kan med ejere føres tilbage til 1470erne.
Gården var fra 1688 – 1831Kalundborgs Kgl. Privilegerede Farvergård.
Til højre Munkesøgade, hvor Kalundborg Hallen nu ligger, til venstre Torvet 17, som er bygget i 1871 af murermester Anton Plougmann, i baggrunden kirken og foran denne Hyhns hus, som blev nedrevet i 1898. Bemærk gadelygterne i Munkesøgade og Adelgade, og den gamle brønd og vandpumpe foran Gyths gård.
Foto: Jeppesen, 1891
Torvet
Nordsiden af Torvet, fra højre nr. 2,4,6,8 og 10.
I baggrunden den grå Skole / Skolen ved Torvet.
Den blev taget i brug i 1876 og nedrevet i
sommeren 1955, og gav plads for bygning af
Kalundborg Hallerne
Torvet
Der er kommet en ny bygning på Torvet 10. Hus nr. 4 fra højre
Den røde Skole – som er bygget af Kalundborg Kommune i 1906.
Anlægget foran rådhuset er udformet på en på en anden måde
end i dag, og falder fint sammen med de gamle huse på Torvet.
Midt i billedet, i Adelgade ved kirken, ses den gamle husflidsskole,
som blev nedrevet i sommeren 1962.
Foto: 1911
Torvet
Den sydlige side af Torvet. Fra højre nr. 13 som er opført af bagermester Born i 1858. Der var bageri og butik i den høje kælderetage. Derefter nr. 11 og 9. Torvet 7 er opført i 1885 som præstebolig for Vor frue Kirke.
Der er endnu brostensbelægning på hele Torvet
Foto: 13.04.1920