I over 70 år har Torvet haft den vej/stenbelægning som vi også kan se i dag, hvis ikke hele Torvet er fyldt med parkerede biler. Den brostensbelægning, som blev lagt i 1937, ser ud til at have klaret de mange år meget godt. Der er nogle huller og fejl enkelte steder i belægningen, men nok ikke mere end det kan repareres og rettes op, og dermed bevares.

I 1997 blev der på Torvet opsat en statue af Esbern Snare. Erik Varming har lavet en dejlig moderne statue, men der kan være delte meninger om statuen og anlægget omkring den, (med bl.a. 10 meter cykelsti ) passer på det gamle torv. Statuen er måske mere i stil med det nye anlæg på Klostertorvet.

På Torvet var der tidligere mange butikker. I 1937 var der således købmand, gartner, bager, symaskineforretning, slagter, og ikke at forglemme ”Raadhus Cafeen” på Torvet nr. 9. I dag er der ingen butikker tilbage på Torvet.

Torvet efter 1937
Den gamle brosten/ stenbelægning på Torvet
er snart brudt op, så brolæggeren kan gå i
gang med den nye brostensbelægning
Foto: sommeren 1937
Torvet efter 1937
På sydsiden af Torvet er der nu gang i
arbejdet med den nye brostensbelægning,
Det er den belægning som vi også i dag,
72 år efter, kan se på Torvet.
Foto: Sommeren 1937
Torvet efter 1937
Sådan så der ud på Torvet efter reguleringenog den nye
brostensbelægning, som var færdig i 1937.
Det er et spørgsmål om der ikke har været flere brosten tilbage,
siden man har valgt, at asfaltere vejen hen til Torvet og op ad
Adelgade. Denne asfaltvej passer ikke rigtig sammen med de
gamle huse på Torvet og i Højbyen.
Foto: 1938
Torvet efter 1937
På dette luftfoto fra 1950erne kan man rigtig se hvor stor en plads Torvet er.
Man kan også se mønsteret, stjerner og cirkler, i den brostensbelægning der blev
lagt i 1937.
Øverst i billedet ses Gisseløre med, fra venstre, roklubben, radiostationen,
søbadeanstalten, stadion og restauranten.
Til venstre i billedet sejlklubbens hus ved Vestre Havnevej, som blev revet ned i
1973, nederst til højre Skolen ved Torvet, (Den grå Skole) som blev revet ned
i sommeren 1955.
Foto: Starten af 1950erne
Torvet efter 1937
Der er ikke parkeret så mange biler på Torvet, og man kan derfor tydeligt se mønsteret i
brostensbelægningen fra 1937.
Fra højre Den røde Skole, Kalundborg Hallerne og Gyths gård.
Foto: 1979
Torvet efter 1937
Erik Varmings flotte statue af Esbern Snare,
som blev opsat på Torvet i 1997.
Foto: 17.04.2009
Torvet efter 1937
I dag er det gamle torv en stor parkeringsplads.
Det kan derfor være vanskeligt for byens borgere
og turister at danne sig et billede af Torvet og
Højbyen, uden de mange biler.
Foto: 05.03.2009